Economie

Torhoutse Open Vld wil starterspremie


Torhout, vrijdag 11/9/2009. Torhouts Open Vld gemeenteraadslid Pieter Debou zal op de gemeenteraad van 28 september pleiten voor een bedrijfsvriendelijker beleid en stelt voor om een starterspremie in te voeren voor nieuwe zaken in kleinhandel en/of horeca, nadat zij 2 jaar geopend zijn, en een premie voor bestaande handels- en horecazaken voor herinrichting/verfrissing van hun interieur, 1-malig te bekomen om de 5 jaar.

De subsidie dient voor bouw-, gevel- en inrichtingswerken en kan tot 25% van de gemaakte kosten bedragen met een maximumbedrag van 2.500 euro en een minimum investering van 5.000 euro van de handelaar zelf.

Open Vld wil wel een aantal voorwaarden : in het pand dient een kleinhandel of ambachtsman te komen, de handelszaak is publiek toegankelijk en beoogt de rechtstreekse verkoop van diensten en goederen aan de eindverbruiker en in het pand moet gedurende een ononderbroken en opeenvolgende periode van 5 jaar een handelszaak worden uitgebaat, zoniet moet de subsidie terugbetaald worden.

Open Vld vraagt daarom dat het stadsbestuur 25.000 euro voorziet op de begroting van 2010 om dit te realiseren.

(ED-Meegedeeld-PD)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Politiek    Open VLD    Horeca    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag