Economie

Auditeur Raad Van State vernietigend over muziekstop


Audio Reportage

Auditeur Raad Van State vernietigend over muziekstop
Blankenberge, maandag 27/7/2009. De auditeur van de Raad van State heeft een ronduit vernietigend advies uitgebracht, rond de Blankenbergse politieverordening, die stelt dat alle handelszaken in Blankenberge tijdens het seizoen om 3u hun muziek moeten uitdoen. De oppositiepartij sp.a heeft al gevraagd aan de gouverneur om de reglementering rond de muziekstop te vernietigen op basis van het advies. Het advies van de auditeur is al sinds 11 mei 2009 gekend is op het stadhuis maar werd angstvallig geheim gehouden, tot de sp.a ze gisterenavond publiek maakte.

7 jaar onwettigheid

De CD&V-VLD meerderheid keurde in de gemeenteraad van 25 februari 2002 een politiereglement
goed dat een verbod oplegt aan de inrichtingen om muziek te spelen na 3u 's nachts. De oppositie had toen al heel wat bedenkingen bij de reglementering en keurde ze niet goed op de gemeenteraad, omdat ze verwachtte dat een muziekverbod niet echt zou bijdragen tot meer rust op straat, het doel van de verordering.

Eťn handelaar stapte naar de Raad van State met de vraag de muziekstop op te heffen en in dit dossier kwam nu een advies van de auditeur van de Raad van

State De uitspraak van de Raad van State zelf wordt binnenkort verwacht.

De auditeur van de Raad van State stelt in dat advies, dat de politieverordening de toets van de wettigheid niet kan doorstaan. In haar
motivatie bij dit advies haalt de auditeur aan dat op welk uur het einduur voor de muziek ook wordt
gesteld, deze maatregel het doel Ėde lawaaihinder op straat verminderen- niet ten goede komt. Zij stelt ook vast dat het muziekuur geen invloed heeft op een daling van het aantal
klachten.

Massale schadevergoedingen?


De Blankenbergse sp.a-afdeling vreest dat het te verwachten arrest van de Raad van State zal leiden tot
massale eisen tot schadevergoeding van de verschillende handelszaken ten opzichte van de stad Blankenberge. sp.a-fractieleider Johan Van Eeghem:
'Het is overduidelijk dat het stadsbestuur een gigantische rekening dreigt gepresenteerd te krijgen.
Handelszaken kunnen bij een negatieve uitspraak hun schade die ze geleden hebben aan omzetverlies
sinds 2002 proberen verhalen op de stad. Uiteraard zal een dergelijke vordering het voorwerp uitmaken
van een jaren aanslepende juridische strijd.
Wij begrijpen ook niet dat het stadsbestuur de politieverordening in juni 2009 nog eens vernieuwde als deel van een bundeling van regels, terwijl het advies van de auditeur van de Raad van State al sinds 11 mei 2009 gekend is op het stadhuis.
Dit tart echt alle verbeelding. Wij konden toen niets anders dan de samengestelde versie van alle
politieverordeningen goed te keuren, anders dreigden wij ook tegen goede
maatregelen te zijn, zoals de verkoop van alcohol op straat.

Gouverneur


'Als oppositiepartij hebben wij enkel de mogelijkheid om de gouverneur te vragen om op basis van het gemotiveerde advies de artikelen die over de muziekstop gaan te schorsen. Het is onbegrijpelijk dat de stad dit niet zelf tijdig deed. Nu dreigt dit ons een zware juridisch
en vooral een zware financiŽle kater op te leveren. De meerderheid kan immers niet meer stellen dat ze
niet op de hoogte was of een vermoeden kon hebben van de onwettigheid', besluit sp.a-
gemeenteraadslid Johan Van Eeghem.(FN-Meegedeeld-sp.a)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Politiek    CD&V    sp.a    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag