Nieuws uit de Brugse regio

Journalistenrechtbank RVJ onwettig


Audio Reportage


Nationaal, woensdag 24/6/2009. De Raad van Journalistiek (RVJ), een vereniging verbonden aan de Vlaamse Journalisten Vereniging en sommige nationale media, mag geen oordelen publiceren over niet-leden. Dat blijkt uit een beschikking van de Rechtbank van Eerste aanleg te Brussel in kort geding van vandaag.

De rechter oordeelde dat de statuten waarop de RVJ zich steunt, om aan te tonen dat ze klachten tegen niet-beroepsjournalisten kan behandelen, geen wettelijk kader hebben. Met de uitspraak wordt een voorlopig precedent geschapen waarbij de RVJ niet meer zal kunnen oordelen over niet leden van de Vlaamse Vereniging van Journalisten. Dat zijn de overgrote meerderheid van de journalisten in ons land, naar schatting minstens 8.500.

De zaak

Journalist Erik Verbeeck had op 16 juni 2009 een zaak ingespannen tegen de Raad van Journalistiek, nadat deze hem had gedaagd, omdat hij de ethische codes van de VVJ niet zou hebben gerespecteerd. De kort gedingrechter heeft de eisen van Verbeeck, die door meester Eline Tritsmans werden geformuleerd, grotendeels ingewilligd: de Raad van Journalistiek mag nog altijd oordelen, maar eventuele uitspraken over niet-leden mogen nérgens, op geen enkele wijze, gepubliceerd worden. De uitspraak moet dus binnenskamers blijven. De rechter stelde specifiek in het geval van Erik Verbeeck een verbod publicatie in. Mocht de RVJ op hun website, in hun tijdschrift of op enige andere wijze over de klacht ingediend door ene Rita Wuyts publiceren, dan zou ze een dwangsom van 5.000 Euro per overtreding moeten betalen.

Journalistenrechtbank onwettig?

De Rechter stelt dat de terminologie die door de RVdJ wordt gehanteerd sterk overeenkomt met juridische uitdrukkingen en het argument van de RVdJ, als zou zij de énige zijn die over journalistieke praktijken kan oordelen, wordt door de rechter niét aanvaard: daarvoor bestaat in België inmiddels de rechtbank. "Volgens mij en volgens de Grondwet moeten rechtbanken bij wet worden opgericht, en ik zou wel willen dat dat principe behouden blijft," verklaarde meester Eline Tritsmans na afloop.

Het is nog afwachten wat de zaak ten gronde zal opleveren, maar de perswereld is in elk geval beroerd door de verdere inperking van de macht van één enkele Vlaamse Journalisten Vereniging en de in democratische landen vrij ongewone werkwijze van "erkenning" van journalisten door de regering.

(FN-Eigen Berichtgeving)
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag