Economie

VOKA en UNIZO lanceren 12 werken voor West-Vlaanderen


Audio Reportage

VOKA en UNIZO lanceren 12 werken voor West-Vlaanderen
Brugge, dinsdag 9/6/2009. VOKA en UNIZO hebben op een persvoorstelling in Brugge zonet gezamenlijk onder de noemer "12 werken voor West-Vlaanderen" een lijst van 12 concrete actiepunten bekend gemaakt, die de komende Vlaamse regering zou moeten uitvoeren, om een ondernemende toekomst voor West-Vlaanderen te realiseren.

"Eerstdaags zal elke politieke partij de nota overhandigd krijgen, wij zullen er samen over waken dat deze uiterst belangrijke garanties op een ondernemende toekomst voor West-Vlaanderen ook effectief in het regeerakkoord zullen verschijnen," zegt Jo Libeer van VOKA.

Mobiliteit

Op het vlak van mobiliteit staat de bereikbaarheid haven Zeebrugge centraal: verdere aanpassing N31, aanleg van de A11, versnelde optimalisering spoorverbindingen, aanpassing Schipdonkkanaal voor de binnenvaart, met respect voor de aanpalende dorpskernen. Daarnaast wil VOKA de voltooiing van de ring rond Kortrijk en de verbinding Ieper-Veurne.

Ruimte om te ondernemen

Er moet in de structuurplanning en ruimtelijke ordening voldoende ruimte worden gemaakt voor bedrijven, nu en in de toekomst: de ondernemers vragen 1400 ha extra.

Talent

De ondernemers vragen dat het onderwijs beter zou worden afgestemd op de noden van de provincie, met meer middelen voor onderzoek en ontwikkeling voor de instellingen voor hoger onderwijs in West-Vlaanderen zelf. Er zou daarvoor een West-Vlaams Fonds voor een Kennisgedreven Ontwikkeling moeten komen. Verder willen de ondernemers een opwaardering van het technisch onderwijs om de structurele West-Vlaamse arbeidskrapte weg te werken en meer stimuli tot het ondernemerschap in het onderwijs. Gezien de nood zijn aan bijkomende arbeidskrachten, moet ook meer gedaan worden om Franse grensarbeiders en Waalse werknemers te motiveren voor jobs in West-Vlaamse bedrijven.

EfficiŽnte overheid

"De Vlaamse overheid, de provincie als de lokale besturen moten slanker en efficiŽnter worden met eenvoudigere en snellere vergunningsprocedures en minder administratie en in een nieuw fiscaal pact moet geen bijkomende belastingdruk op de ondernemingen worden geweerd en moeten pestbelastingen worden geschrapt," besluit Libeer.

(FN-Meegedeeld-VOAK-UNIZO)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Ruimtelijke Ordening    Zeebrugge    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag