Nieuws uit de Brugse regio

Is aankondiging definitief tracÚ AX een verkiezingsstunt?


Audio Reportage


Brugge, vrijdag 1/5/2009. Volgens Groen vzw is de aankondiging van van Vlaams Minister Hilde Crevits over een definitief vastgelegd tracÚ van de AX wellicht niet meer dan een verkiezingsstunt en is in werkelijkheid nog helemaal niets vastgelegd.

Net als in 2004?

Erik Ver Eecke van Groen vzw verwijst met name naar een gelijkaardige belofte over de expresweg voor de verkiezingen van 2004. "Toen werd aangekondigd dat die expresweg in vijf jaar tijd zou ingetunneld worden en daar is niet van in huis gekomen. Het gebeurt wel eens dat ministriŰle intenties inzake openbare werken niet uitgevoerd worden, zoals die open tunnel ter hoogte van Sint-Andries en Sint-Michiels, die in een mooie brochure door de vorige Vlaamse minister van openbare werken in mei 2004 aan de bevolking voorgesteld werd. Ook de intenties van Minister Crevits inzake het onlangs definitief vastgelegd tracÚ van de AX dreigen eenzelfde lot te ondergaan. In deze tijd van economische crisis en het Europees zoeken naar milieuvriendelijker oplossingen voor goederentransport dan deze over de autoweg is er momenteel geen geld voor de aanleg van een nieuwe autosnelweg in het kader van een publiek-private samenwerking zoals voor de AX is voorzien," zegt Erik Ver Eecke.

Europa niet akkoord

"Het zogenaamd definitief tracÚ gaat dwars door bijzonder vruchtbare poldergrond Ún door Europees Vogelrichtlijngebied. Het is nog niet duidelijk hoe dit zal gecompenseerd worden. Bovendien heeft de minister nagelaten, ondanks het aandringen van Groen vzw, de aanpassing van de bestaande wegen als volwaardig alternatief in het Plan-MER op te nemen, wat wellicht een juridisch aanvechtbare procedurefout is," besluit Erik Ver Eecke, die de plannen van Crevits als "bijzonder wankel" bestempelt.

(FN-Meegedeeld-Groen vzw)
Meer over Milieu    Sint-Andries    Sint-Michiels    Hilde Crevits    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag