Economie

Definitief Tracé AX vastgelegd in RUP Zeehaven Brugge


Audio Reportage


Brugge, donderdag 30/4/2009. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) heeft aan de Vlaamse Regering de definitieve beslissing over het tracé meegedeeld voor de A11, beter bekend als de AX, tussen de N49 te Knokke-Heist en de expressweg N31 aan de Blauwe Toren. te Brugge. De minister koos voor "het tracé 5" op basis van een uitgebreide studie naar de milieueffecten. Dit tracé werd ook door de burgemeesters van Knokke-Heist, Brugge en Damme als minst slechte bestempeld.

Jaren wachten

Al jaren wordt er gesproken over de noodzaak van deze nieuwe wegverbinding, die één van de belangrijkste "missing links" is in ons wegennnet, en die werd geselecteerd om "versneld aan te pakken".

Het tracé 5 is een compromis dat inzake milieueffecten de meest aangewezen keuze is, vooral inzake geluidsreductie. De langere tunnellengte bij de kruisingen van de N376 en de N374, in combinatie met een tracé dat verder van de kern van Westkapelle ligt, dragen ook bij tot het beter scoren van het Tracé 5.

Aanbesteding nog dit jaar

Crevits gaf het Agentschap Wegen en Verkeer meteen al de opdracht te geven dit tracé verder uit te werken en de aanbesteding nog dit jaar op te starten.

Havenbestuur Zeebrugge tevreden

Het Zeebrugse Havenbestuur rageert uiteraard tevreden op de beslissing: "het is een belangrijke stap voor een verbeterde ontsluiting van de Zeebrugse haven en een betere bereikbaarheid van Noord-West-Vlaanderen. Met de aanleg van de AX wordt vooral ook een oplossing gegeven voor het verkeersknooppunt aan de Herdersbrug en dit door de bouw van een nieuwe hoge brug over het Boudewijnkanaal," zegt Havenvoorzitter Joachim Coens.

Burgemeester: "verheugd"

"Met de AX wordt er een belangrijke missing link in de Brugse regio aangepakt. Wie nu van op de expressweg (N31) aan de Blauwe Toren richting West-Kapelle-Knokke wil rijden, maakt het dagelijks mee. De verbinding is er ondermaats. De AX lost dit op. Via een nieuwe hoofdweg zal men vlot de verbinding kunnen maken tussen de N31 en de N41 te West-Kapelle. Na de recente beslissingen rond de aanpak van het kruispunt Legeweg en Koning Albert-I laan op de N31, is dit een nieuwe doorbraak voor de Brugse regio, die niet alleen belangrijk is de haven van Zeebrugge, het zorgt ook voor optimale verbinding tussen het noorden van Brugge en Oost-Vlaanderen en Antwerpen," reageert burgemeester Patrick Moenaert.

(FN-Meegedeeld-Vlareg / MBZ / Brugge)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Milieu    Politiek    CD&V    Patrick Moenaert    Zeebrugge    Hilde Crevits    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag