Sportnieuws uit de regio

Toch nog geen beslissing over stadion Club Brugge?


Audio Reportage

Toch nog geen beslissing over stadion Club Brugge?
Brugge, donderdag 23/4/2009. De berichtgeving van de afgelopen dagen liet uitschijnen dat er een regeringsbeslissing genomen zou zijn in verband, over de mogelijke locatie voor een nieuw voetbalstadion in Loppem. Eigenaardig genog blijkt dat nu toch niet zo te zijn, want Jef Tavernier (Groen!) vroeg in de commissie Ruimtelijke Ordening meer uitleg aan minister Dirk Van Mechelen, een bijzonder groot was de verbazing van de toehoorders, toen de minister stelde dat het niet ging om een regeringsbeslissing, maar slechts om "een mededeling die hij aaan de Vlaamse Regering gedaan heeft en waarvan de Vlaamse Regering akte heeft genomen".

Geen échte beslissing

Voor het afbakeningsproces voor het stadion wordt nog slechts één samenhangende locatie behouden in Chartreuse en de Oostkampse baan, die bestemd zouden worden als gebied voor stedelijke activiteiten met parkkarakter.Voor de verdere uitwerking van het project dienen de voorontwerpen nog verder uitgewerkt en goedgekeurd te worden. Het dossier moet de verdere planningsprocedure dus nog helemaal doorlopen. De vraag om concrete gegevens over de beperking van de oppervlakte van de gebouwen en het verhard terrein kon de minister niet beantwoorden en ook de financiering blijft onduidelijk.

Wel is duidelijk geworden dat de huidige Jan Breydelsite zou blijven bestaan en zijn huidige bestemming als recreatiegebied behouden.

Volgens Jef Tavernier betekent dit "dat er nog niets definitief is." Groen! zal zicht dan ook "blijven verzetten tegen dit princiepsakkoord. Het is toch ongehoord dat, terwijl het bestaande stadion voor 27.000 toeschouwers verder blijft bestaan, men het groene natuurgebied aan de zuidrand van Brugge zou aansnijden voor de aanleg van een stadion voor 40.000 toeschouwers! We staan met andere woorden niet aan het einde, maar nog helemaal aan het begin van de rit!"

(FN-Meegedeeld-Groen!)
Alle sportnieuws van de Stadsomroep

Meer over Ruimtelijke Ordening    Politiek    Groen    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag