Economie

UNIZO ongelukkig over multifunctioneel stadion Club Brugge


Audio Reportage


Brugge, vrijdag 3/4/2009. UNIZO neemt akte van het vandaag in de Vlaamse regering goedgekeurd akkoord over het "multifunctioneel" voetbalstadion in de Brugse zuidrand. UNIZO is voorstander van een nieuw eigentijds voetbalstadion in Brugge maar blijft zich verzetten tegen een daaraan gekoppeld groot shoppingcenter "gezien het negatief effect ervan op de bestaande handel in de regio en op de kernen van de betrokken steden en gemeenten".

Kernversterking belangrijker

Karel Van Eetvelt van UNIZO beklemtoont vanuit die visie "elk concreet dossier te zullen beoordelen daarbij onder meer steunend op eerder kernversterkende visies van zowel de Vlaamse overheid als van de bestaande regelgeving inzake inplanting van grootwinkelbedrijven en shoppingcenters". De kmo-organisatie verwijst onder meer naar de resultaten van de studie "Ruimte voor grootschalige distributie" uit 2002 uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen. Daarin staat onder meer dat "door de opkomst van de grootschalige winkels buiten de binnensteden, de internationalisering en de concurrentie van winkelketens, de Vlaamse binnensteden in een negatieve spiraal zijn geraakt met steeds grotere leegstand als gevolg. De verspreide en versnipperde ruimtelijke structuur van de grootschalige detailhandel heeft geleid tot een eenzijdige gerichtheid op de auto, toenemende verkeersonveilige situaties rond op- en afritten en de aantasting van de open ruimte." Einde citaat.

(FN-Meegedeeld-UNIZO)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Ruimtelijke Ordening    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag