Nieuws uit de Brugse regio

Vlaamse Liga tegen Kanker zoekt Brugse vrijwilligers


Audio Reportage

Vlaamse Liga tegen Kanker zoekt Brugse vrijwilligers
Brugge, dinsdag 24/3/2009. Steeds meer mensen die geconfronteerd worden met kanker, zoeken steun bij een vrijwilliger van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). Het VLK-'inloophuis' in Brugge, één van de regionale steunpunten van de organisatie die de vrijwilligerswerking coördineren, kan haast niet meer aan de vraag voldoen. Half april start het inloophuis daarom met een nieuwe vrijwilligersopleiding voor de regio West-Vlaanderen. De VLK zoekt nog kandidaat-vrijwilligers om de grote nood te lenigen.

In Brugge zijn vrijwillegers van de VLK ondermeer actief in het AZ Sint Jan, in het inloophuis in de Nieuwstraat én uiteraard bij kankerpatiënten thuis. Jaar na jaar groeit het aantal bezoeken van VLK-vrijwilligers aan gehospitaliseerde patiënten. "En dat eindigt niet in het ziekenhuis," zegt Veerle Devisscher. "Ook thuis, door middel van huisbezoeken, en in het inloophuis zelf blijft de VLK elke patiënt die dat nodig heeft, bijstaan en informeren."

De 70 enthousiaste vrijwilligers die vandaag in West Vlaanderen in de ziekenhuizen en in het inloophuis van Brugge werken, hebben de handen dus meer dan vol. Het is ook geen eenvoudige opdracht. De onderwerpen die tijdens het contact aan bod komen, zijn soms zwaar en delicaat. De vrijwilliger moet ook heel wat weten. Zij of hij heeft immers een erg belangrijke doorverwijsfunctie. Mensen met kanker zitten vaak met heel wat praktische, niet-medische vragen waarbij de VLK kan helpen.

Opleiding

Daarom zorgt de VLK voor een grondige opleiding en geregelde bijscholing van haar vrijwilligers. De professionele coördinatoren van de VLK zorgen vanuit de regionale steunpunten voor dagelijkse begeleiding en coaching.

Opleidingssessies

Op dinsdag 21 april start de nieuwe vrijwilligerscursus in Brugge. Tijdens vijf vormingsdagen tracht de VLK een nieuwe lichting kandidaat-vrijwilligers alle nodige basisinformatie en sociale vaardigheden aan te leren om snel aan de slag te kunnen. Inschrijven voor de cursus kan nog in het VLK-inloophuis in Brugge (wvlaanderen.vliga@tegenkanker.be) of 050/34 38 12).

Vlaamse Liga tegen Kanker
Nieuwstraat 7
8000 Brugge
050/34 38 12

(FN-Meegedeeld-Vlaamse Liga tegen Kanker/afb: VLK)
Contacteren via mail wvlaanderen.vliga@tegenkanker.be
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag