Economie

Stadsmonitor 2008: Bruggelingen tevreden


Brugge, maandag 2/3/2009. Vandaag werd op een congres in Hasselt de Stadsmonitor 2008 voorgesteld en toegelicht. In 300 bladzijden en aan de hand van 129 indicatoren worden daarin de 13 centrumsteden met elkaar vergeleken. En Brugge boerde niet slecht.

De steekproef gebeurde niet langer telefonisch, maar met schriftelijke enquêtes: voor Brugge betrof het een steekproef van 1750 personen, met een (hoge) respons van 52 procent.

86,9% van de inwoners zei daaerin "tevreden" te zijn. Daarmee laten we alleen Leuven (met 90,1%) voorgaan. Ook in 2004 was Brugge de nummer 2 van de meest tevreden bewoners van Vlaamse centrumsteden (toen na Hasselt), in 2006 was Brugge nummer 1.

38,8% van de mensen in Brugge zeggen dat ze "zeer tevreden" zijn,, het hoogste percentage van de Vlaamse centrumsteden, en daarnaast is ook nog eens 48,1 % "eerder tevreden".

Fier

Bruggelingen zijn ook het meest fier op hun stad en hier is de tevredenheid over de uitstraling van de gebouwen, de straten, pleinen, parken en monumenten het grootst. Ook inzake jeugd- en speelvoorzieningen en tevredenheid over het cultureel aanbod zitten we in de kop van het klassement. Evenzo voor netheid van de stad en van de buurt, tevredenheid over de buurt, de groenindruk, het contact in de buurt, kinderopvang en ouderenzorg.

Vertrouwen

Inzake het vertrouwen in de lokale overheid staat Brugge - na Hasselt, Gent en Leuven - op de vierde plaats, met een cijfer (40%) dat nog steeds veel hoger is dan dat van de Vlaamse (30%) of de federale (nog geen 15%) overheid.

Veiligheid

Brugge blijft met Roeselare ook tot de veiligste Vlaamse centrumsteden behoren, zelfs nog met een beduidende daling van auto- en handtasdiefstallen, maar wel een kleine stijging van de woninginbraken.

Economische indicatoren :

Wat de economische indicatoren betreft, scoort Brugge gemiddeld voor bruto toegevoegde waarde/omzet, maar hoog inzake investeringen/bruto toegevoegde waarde. Brugge staat wel laatste inzake de overlevingsgraad van ondernemingen. Mogelijks heeft dat te maken met het grote aantal horecazaken, een sector waarbinnen veel verloop is.

Inzake wonen blijft Brugge een dure stad, zij het - paradoxaal - dat weinig mensen hier betaalmoeilijkheden voor het wonen opgeven.

Burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) is als eerste Bruggeming uiteraard ook "tevreden" :"Opnieuw ben ik tevreden met de resultaten. Dat we andermaal goed scoren inzake tevredenheid doet deugd, temeer daar het verband tussen vertrouwen in de overheid en tevredenheid lijkt aangetoond door het feit dat de vier eerste steden in beide categorieën dezelfde zijn. De stadsmonitor draait voor ons niet zozeer om het toekennen van scores, maar om het wijzen op sterktes, zwaktes en aandachtspunten; meer dan een puntenkaart, wil het stadsbestuur de monitor dan ook, waar mogelijk, aanwenden als een beleidsbarometer/instrument."

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Politiek    CD&V    Patrick Moenaert    Horeca    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag