Nieuws uit de Brugse regio

Vele provinciewegen worden Vlaams vanaf 1 januari 2009


Audio Reportage


West-Vlaanderen, maandag 29/12/2008. Vanaf 1 januari 2009 worden de provinciewegen van gewestelijk belang eigendom van het Vlaams gewest. Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits heeft dit met de vijf provincies afgesproken. Daarnaast werd ook bepaald hoe de provinciewegen met een lokale functie tegen ten laatste 1 januari 2012 worden overgedragen aan de gemeenten. Daarover is momenteel enkel voor Vlaams-Brabant al een akkoord. In West-Vlaanderen zal de overdracht niet voor dit jaar zijn.

Welke wegen?

In overleg met de provincie werd vastgelegd welke van de provinciewegen van gewestelijk belang zijn. Het gaat daarbij om alle wegen, die in de structuurplannnen als secundaire wegen werden geselecteerd en om een aantal lokale wegen, die omwille van de onvolledige uitbouw van het infrastructuurnetwerk, nog steeds een gewestelijke rol spelen. De overdracht van deze wegen werd goedgekeurd door minister Crevits bij ministerieel besluit.

Provinciewegen van lokaal belang

Voor de overdracht van de lokale wegen naar de gemeentebesturen is ook al overleg opgestart, maar gezien de gemeentes in sommige gevallen recht hebben op een compensatievergoeding, blijft het nog wachtren op uitvoering van de beslissing daarover. De verdeling van deze schuldovername gebeurt volgens de investeringskost die nodig is om de provinciewegen van lokaal belang in goede staat van berijdbaarheid te brengen. De provincie West-Vlaanderen zal hiervoor bijna 3.5 mijoen euro neer moeten tellen. Indien een gemeente niet akkoord kan gaan met de overdracht van de lokale provinciewegen, komt de weg ten laatste op 1 januari 2012 ook in beheer bij het Vlaams Gewest.

Eenvoudiger

Minister Hilde Crevits is tevreden met de aanpak: "Met de ondertekening van de protocols tussen de provincies en het Vlaams Gewest en de ministeriλle besluiten voor de overname van provinciewegen wordt het wegbeheer in Vlaanderen stukken eenvoudiger: in de toekomst zullen enkel nog gemeentebesturen en het Vlaams Gewest wegbeheerder zijn. Op een koude winterdag als vandaag zullen geen drie, maar twee strooiploegen uitrukken, en de burger zal gemakkelijker weten bij wie hij terecht moet, als wegen minder goed onderhouden zijn."

Welke wegen

In West Vlaanderen worden volgende wegen (gedeeltelijk) overgedragen:

Brugge – Torhout N32
Steenbrugge – Heidelberg N309
Wijnendale – Beerst N 363
Ieper – Diksmuide N369
Diksmuide – Sint-Pieterskapelle N369
Lichtervelde – Roeselare N32
Roeselare – Menen N32
Ieper – Land-van-Belofte N313
Ieper – Broodseinde N332
Kruiseik – Westrozebeke N303
Tielt – Ingelmunster N399
Avelgem – Spiere N 353
Menen – Moeskroen N366
Doortocht Roeselare N32a
Doortocht Avelgem N8

(FN-Meegedeeld-HC)
Meer over Sint-Pieters    Hilde Crevits    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag