Nieuws uit de Brugse regio

Militieregisters uit de 19e eeuw nu digitaal raadpleegbaar


Audio Reportage

Militieregisters uit de 19e eeuw nu digitaal raadpleegbaar
Brugge, dinsdag 23/12/2008. Een belangrijk deel van de West-Vlaamse militieregisters uit de 19e eeuw zijn voortaan digitaal raadpleegbaar in het Provinciaal Archiefgebouw. 771 registers, dat betekent maar liefst 189.907 digitale beelden van de periode 1813-1898, zijn raadpleegbaar.

De Provinciale Archiefdienst bewaart 1.372 militieregisters vanuit de hele provincie uit de periode 1813-1922. Deze registers worden systematisch gemicrofilmd en gedigitaliseerd.

Unieke gegevens

Militieregisters bevatten niet alleen militaire informatie, maar ook unieke gegevens over de dienstplichtige mannen. Per militiekanton en per rekruut werden tot het jaar 1871 de fysieke kenmerken beschreven: de vorm van het gezicht, het voorhoofd, de neus, de mond, de kin, het haar en de wenkbrauwen, de kleur van de ogen, de gestalte en eventueel andere lichamelijke bijzonderheden.

Daarnaast werden steeds de geboortedatum en –plaats, de woonplaats, het beroep, de namen en het beroep van de ouders in de registers opgenomen. Verwijzingen naar het motief bij eventuele vrijstelling of uitstel van dienst en verwijzingen naar het korps waarbij de dienstplichtige uiteindelijk werd ingedeeld werden eveneens genoteerd. Soms kan men er ook nog informatie aantreffen over het opleidingsniveau of over de graad van geletterdheid van de rekruten.

De registers zijn zeer interessante bronnen voor genealogen of geďnteresseerden in familiegeschiedenis. Ze kunnen er allerlei gedetailleerde informatie over fysieke kenmerken aantreffen om het onderzoek naar hun voorouders te stofferen. Daarnaast kunnen de registers ook geraadpleegd worden voor meer algemeen historisch onderzoek naar de fysieke ontwikkeling, de beroepenstructuur, de alfabetismegraad en naar de evolutie van de levensstandaard.

De beelden kunnen elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur vrij geraadpleegd worden op een computer in de Fernand Peutemanleeszaal van het Provinciaal Archiefgebouw, Gistelse Steenweg 528 in Sint-Andries.
Van donderdag 25 december tot en met vrijdag 2 januari 2009 is De Provinciale Archiefdienst gesloten.

Naast het ontsluiten en het ter beschikking stellen van de registers loopt er ook een conserveringsproject, waarbij alle registerbanden die in slechte toestand verkeren, hersteld worden.

(FN-Meegedeeld-Wvl)
Meer over Sint-Andries    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag