Economie

Scherpe kritiek op watertoevoerbeleid TMVW


Audio Reportage


Oostkamp, maandag 15/12/2008. De Oostkampse sp.a voorzitter en ocmw raadslid Jean Marie de Meester is kwaad over de waterproblemen die de gemeente vandaag kent. Midden juni van dit jaar klaagde hij nog "de zeer dure waterrekening die de Oostkampenaren moeten betalen voor hun water" aan. "Vergeleken met de ons omringende gemeenten is de kostprijs van water in Oostkamp een stuk duurder. De reactie van zowel het gemeentebestuur als de TMVW was dat men duurder was omdat men meer investeerde. Men kan zich dan ook terecht vragen stellen bij die beweerlijke investeringen en de daaruit voortvloeiende dure waterrekening."

Welke investeringen?

"Maar nu blijkt dat de watervoorziening van een groot deel van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen afhangt van één enkele waterpijp die loopt van Wallonië naar hier. Als jurist stel ik mij daarenboven vragen omtrent de aansprakelijkheid van de watermaatschappij. Een ongeval kan steeds gebeuren en ook voor de waterleverancier zal dit lek overmacht zijn. Maar een normaal en voorzichtig bedrijf moet toch voorzien in een backup of reservesysteem in geval er een onderbreking is. Met andere woorden een reserveleiding die kan opgestart worden als de hoofdleiding uitvalt. De gevolgen voor gezinnen, overheden (ziekenhuizen, rustoorden, ..) en bedrijven zijn niet te overzien. Water is uiteindelijk een basisvoorziening. Andermaal is aangetoond dat mijn kritiek van juni van dit jaar terecht was en dat de prijs niet in verhouding staat met de geleverde service," zo verklaart de Meester

(FN-Meegedeeld-sp.a)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Politiek    sp.a    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag