Nieuws uit de Brugse regio

Sneeuwuil uit Harry Potter in Uitkerkse polder


Audio Reportage


Blankenberge, maandag 24/11/2008. De eerste winterprik heeft BelgiŽ nog niet verlaten of de vogelkijkers plukken daar al stevig de vruchten van. Bij sneeuwval worden we verwend met vorsttrek van veldleeuweriken, kramsvogels en kieviten. Nu worden we verwend met een echte knallerÖ een erg zeldzame sneeuwuil! Deze vogel arriveerde overigens net voor de winterprik: een vogelaar uit WalloniŽ kon de vogel voorbije woensdag fotograferen in het natuurgebied Uitkerkse Polder (Blankenberge).

Meer uilen dan normaal

Er zit beweging in de uilenpopulatie dit jaar. Zo merkte men in het zuiden van Zweden abnormaal hoge aantallen van ruigpootuilen en velduilen, die door voedselschaarste zuidwaarts werden gestuwd. Ook sneeuwuilen werden hier en daar opgemerkt: op 1 oktober verscheen de eerste in Ierland, op het einde van de maand gevolgd door eentje in Cornwall in Groot-BrittanniŽ. Vanaf 14 november leek de droom reŽler te worden toen een jonge sneeuwuil op het Nederlandse Waddeneiland Texel neerstreek. Nu is onze Vlaamse kust dus aan de beurt.

Harry Potter

De sneeuwuil is bekend als postbode in de Harry Potterfilms, die een ware sneeuwuilrage ontketendenÖ Het zien van een wilde sneeuwuil is een ervaring van een heel andere klasse en de Uitkerkse vogel toont aan dat dergelijke vogels niet in een kooi maar in de natuur thuis zijn. Deze Arctische toerist zal kunnen rekenen op bijzonder veel interesse van vogelliefhebbers uit binnen- en buitenland.

De sneeuwuil is een broedvogel van de Arctische hoogvlaktes en toendra. Afhankelijk van het voedselaanbod durven ze soms zuidwaarts afzakken. ScandinaviŽ blijft meestal de zuidgrens van die uitwijkzone. Een waarneming in onze contreien is dan ook erg uitzonderlijk. Het is de zevende maal sinds 1896. Van de zes andere waarnemingen waren er drie in oktober en november 2001 van vogels vermoedelijk uit Noord-Amerika. Ze landden op een schip nabij de Canadese kust en bleven als verstekeling aan boord tot in Vlaanderen.

Dat de sneeuwuil net in het natuurgebied Uitkerkse Polder neerstrijkt is geen toeval. In dit uitgebreide poldergebied beschermt Natuurpunt weidevogels en overwinterende ganzen. In de winter vindt hier vrijwel de ganse populatie aan kleine rietganzen uit Spitsbergen een veilig onderkomen. De polder is ook een belangrijk gebied voor broedende weidevogels zoals de grutto en de tureluur. De erkenning als Europees Natura 2000 natuurgebied onderstreept het internationale belang van de Uitkerkse Polder.

De Uitkerkse Polder is toegankelijk voor bezoekers en er zijn vogelkijkhutten en een bezoekerscentrum. Rust voor de dieren is belangrijk en we vragen dan ook met aandrang aan de bezoekers die de sneeuwuil komen bekijken om wagens te parkeren aan de randparkings van de Uitkerkse Polder, zoals die van het bezoekerscentrum Groenwaecke. Parkeren langs de wegen door het gebied is verboden en wordt geverbaliseerd. Uiteraard mogen de wegen niet worden verlaten.

(FN-Meegedeeld-Natuurpunt)
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag