Nieuws uit de Brugse regio

Gedeeltelijke aankoop Lappersfortbos definitief bezegeld

Gedeeltelijke aankoop Lappersfortbos definitief bezegeld
Brugge, vrijdag 21/11/2008. Minister Hilde Crevits (CD&V) heeft, samen met de Stad Brugge, het parkdeel van het Lappersfortbos definitief aangekocht van de NV Fabricom. De hiertoe benodigde formaliteiten werden vandaag vervuld. Hiermee werd de aankoopintentie waargemaakt die in de lente werd aanbgekondigd. Door deze verwerving ontstaat er ongeveer 13 ha openbaar bos in de rand van Brugge, waarvan een belangrijk deel toegankelijk zal zijn. Het Vlaamse Gewest betaalt voor deze aankoop 662.000 euro. De Stad Brugge legt hetzelfde bedrag op tafel.

Dedeeltelijke vrijwaring

Door de aankoop is het 4,85 ha grote zuidelijke gedeelte van het bos, dat op papier een bestemming "KMO-zone" had nu definitief gevrijwaard. Het is een populieren- en elzenbroekbos. De betrokken percelen bevatten ook enkele oorspronkelijke meanders van het middelleeuwse stroompje 'De Zuidleie', alsook een uitgesproken riviervalleirand.

De Stad Brugge wordt nu eigenaar van ongeveer 8 ha "Parkgebied", dat het centrale en oostelijke deel van het Lappersfortbos uitmaakt. Dit deel betreft een mengeling van beboste stukken en natte graslanden.

Vlaanderen en de Stad Brugge zullen beide bosdelen samenvoegen onder één beheer door het Agentschap voor Natuur en Bos, dat reeds enkele inrichtingsinvesteringen heeft gedaan, die nu zullen worden verder gezet en voleindigd.

Saga ten einde?

"Met deze verwerving nadert de sage van het Lappersfortbos stilaan zijn einde. Het grootste deel van het bos komt nu onder het deskundige beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos, en is daarmee als bos gevrijwaard voor de toekomstige generaties," zegt Vlaams minister van Natuur Hilde Crevits.

Ook burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) is tevreden: "Met deze aankoop versterkt het stadsbestuur zijn groenbeleid zoals ook opgenomen in de beleidsnota die stelde dat we, waar mogelijk, parkgebieden en bossen wilden aankopen of openstellen voor recreatief gebruik. Dat zou, zo stelden we, gebeuren in samenwerking met het Provinciebestuur en het Vlaams Gewest. Ook daarvan is dit dossier een voorbeeld. Met deze definitieve aankoop kunnen we de teller van groenaankopen in Brugge afklokken op 311 extra hectare groen in overheidshanden in 15 jaar tijd. Anderzijds blijft de 3,5 hectare industriezone in het industriegebied Ten Briele ook een antwoord op onze prangende behoefte aan bedrijventerreinen."

Bezetting gaat verder

Het voor industrie gebrandmerkte deel van het bos blijft inmiddels bezet door een 30-tal leden van de internationale actiegroep Groenfront! Deze lijken zich met de industriële plannen, die burgemeester Patrick Moenaert vandaag nog eens herhaalde, niet te zullen neerleggen zonder slag of stoot.

(FN-Meegedeeld-HC)
Meer over Actie    Politiek    CD&V    Patrick Moenaert    Hilde Crevits    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag