Nieuws uit de Brugse regio

Brugge moet werken aan globaal waterhuishoudplan


Audio Reportage

Brugge moet werken aan globaal waterhuishoudplan
Brugge, donderdag 20/11/2008. Naar aanleiding van de recent opgelaaide discussie over een nieuwe verkavelings in het mogelijke overstromingsgebied 'Klein Appelmoes' in Assebroek in vraagt sp.a-gemeenteraadslid Jürgen Vanpraet, dat er eerst werk wordt gemaakt van een globaal waterhuishoudplan en dat de mogelijke woonuitbreiding eventueel wordt geschrapt, mocht blijken dat ze met de waterhuishouding in conflict komt.

"De verkavelingsvoorstellen volgen elkaar in snel tempo op en elk dossier wordt individueel bekeken als het gaat over mogelijke wateroverlast. Maar zo zit waterhuishouding niet in elkaar. Als we alles vol blijven bouwen zonder globaal overzicht te bewaren worden we in Assebroek maar ook in andere deelgemeenten straks geconfronteerd met steeds meer waterproblemen. Voor de plannen in Klein Appelmoes werd duidelijk door de stad gecommuniceerd hoe de procedure in elkaar steekt. Er is alleen niet bij verteld dat de zone in mogelijk overstromingsgebied ligt. De bevoegde schepen van ruimtelijke ordening heeft intussen ook bevestigd dat er reeds verregaande gesprekken zijn gevoerd met promotoren en de WVI hoe men de bouwplannen verder wil aanpakken. Volgens de procedure moet deze bouwpromotor straks zelf een studiebureau aanstellen die dan zal oordelen of er gevaar is voor de waterhuishouding of niet. Dergelijke studies zijn meestal vrij eenzijdig opgesteld in functie van het bouwen, maar minder in functie van het algemeen belang. En daar nijpt het schoentje," zegt Vanpraet.

"De stad moet dan ook zelf het initiatief nemen om de stedelijke ontwikkeling en de woonuitbreidingsgebieden die we pakweg 15 jaar geleden selecteerden, te toetsen aan een algemeen waterhuishoudplan. Een dergelijk plan is bijvoorbeeld in Nederland maar ook in overstromingsgebieden in Belgisch Limburg al lang in voege. Het zorgt er voor dat we straks binnen 5 à 10 jaar niet voor verrassingen komen te staan. Sommigen hebben blijkbaar nog steeds niet begrepen waarvoor de naam Assebroek staat. Een dergelijk plan kan best ook samen met buurgemeente Zedelgem worden opgemaakt. De afgelopen weken is nogmaals gebleken dat ongebreidelde plannen zoals het nieuwe winkelcentrum met voetbalstadion voor Club Brugge best goed overwogen worden, om te vermijden dat overstromingen meer en meer voorkomen in woongebieden. Het is dan ook tijd dat de stad hierin zijn verantwoordelijkheid neemt, mede gezien we momenteel samen met de Provincie en het Polderbestuur de laatste hand leggen aan een nieuwe overeenkomst over de waterlopen en wie wat zal beheren in de toekomst," besluit Vanpraet.

(FN-Meegedeeld-JV)
Meer over Ruimtelijke Ordening    Politiek    sp.a    Assebroek    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag