Economie

ACV Brugge zegt ja, maar aan breder Schipdonkkanaal


Audio Reportage


Brugge, dinsdag 21/10/2008. Het Verbondsbestuur van het ACV-Verbond Brugge heeft vandaag haar standpunt bekend gemaakt, over het voorstel tot verbreding van het Schipdonkkanaal. Volgens Eric Van Poucke, stafmedewerker van het ACV-Brugge komt dat standpunt neer op een voorwaardelijk "ja,maar".

"Essentieel is voor ons de tewerkstelling. Wij verwachten minimaal het behoud van de huidige tewerkstelling, doch met de te verwachten groei van Zeebrugge zal de werkgelegenheid nog toenemen. Als het kanaal niet gerealiseerd wordt, dan wordt de verdere groei en uitbouw van de haven bedreigd, wat op termijn kan leiden tot een afbouw van de tewerkstelling. Voor ons draagt het kanaal bij tot een duurzame oplossing van de mobiliteit in onze regio. Willen we de haven alle kansen geven op verdere ontplooiing dan moeten we er dringend voor zorgen dat de goederen die de haven exporteert en importeert op een vlugge en economisch verantwoorde manier ter plaatse geraken. Het wegverkeer in Brugge van en naar de haven is momenteel méér en méér aan het dichtslibben. De studie stelt dat via het Schipdonkkanaal jaarlijks 200.000 vrachtwagens van de weg zouden kunnen gehaald worden. De verbreding betekent dus een duurzame oplossing van de mobiliteit en tevens een serieuze verbetering van de verkeersveiligheid. Volgens ons zijn de gevolgen voor het milieu ook positief. Vervoer via het water is het goedkoopst én het milieuvriendelijkst is. Het gebruik van brandstof is lager en de CO² uitstoot bedraagt slechts 1/7 van deze van een vrachtwagen," rekent Eric Van Poucke.

Voorwaarden

Toch verbindt ACV-Brugge, als "resoluut voorstander" van de verbreding van het Schipdonkkanaal, een aantal voorwaarden aan hun voor stem:

1°.Naast de verbreding van het kanaal moet de estuaire vaart (kustvaart) verder behouden en ontplooid worden.
2°.Moet er een degelijke landschapsstudie uitgevoerd worden die moet nagaan op welke wijze deze verbreding kan gerealiseerd worden met een maximaal behoud van het landschap.
3°.Er moet onderzocht worden op welke manier maximale mogelijkheden voor recreatie, zoals wandelen, fietsen, joggen, …kunnen gerealiseerd worden.
4°.Er kan geen sprake zijn van industrie/bedrijventerreinen langs dit kanaal.
5°.Er moet zo vlug als mogelijk door de Vlaamse Overheid correcte en volledige informatie gegeven worden aan de bevolking.
6°.Er moet gestreefd worden om het aantal onteigeningen maximaal te beperken.
7°.Er moet een goede technische oplossing komen voor het gevaar voor verzilting voor de landbouw.
8°.Er moeten meer bijkomende bewerkingen van de goederen komen in Zeebrugge, zoals de huidige PDI-centra.
9°.De oplossing voor een goede ontsluiting van de haven moet multimodaal zijn: zowel via de weg, het spooren het water. Dat laatste moet met de binnenvaartverbinding maar ook met de Estuaire Vaart gebeuren.
10°. Het kanaal dient bevaarbaar gemaakt te worden voor schepen van 4.500 ton.

(FN-Meegedeeld-ACV)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Milieu    Tewerkstelling    Zeebrugge    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag