Nieuws uit de Brugse regio

Grootseminarie is vandaag 175 jaar


Audio Reportage

Grootseminarie is vandaag 175 jaar
Brugge, woensdag 1/10/2008. Op 1 oktober 1833, vandaag 175 jaar geleden, werd de priesteropleiding ondergebracht in de voormalige Duinenabdij aan de Potterierei in Brugge.

"Na de opheffing van de Duinenabdij kreeg het gebouwencomplex diverse bestemmingen, onder meer als Ecole Centrale van het Leiedepartement (1798-1803) en als Lycée Impérial (1808-1814)", weet Kurt Priem, archivaris van het Grootseminarie. Tussendoor werden de gebouwen als militair ziekenhuis gebruikt. "In de Hollandse tijd herbergden ze eerst een militair depot en vanaf 1818 opnieuw een atheneum. De vroegere abdijkerk werd een museum voor geconfisqueerde kunstwerken bij de reeds genoemde Ecole Centrale en diende van 1814 tot 1817 als protestantse bidplaats." Na de Belgische onafhankelijkheid werden de gebouwen door het stadsbestuur ter beschikking gesteld van het heropgerichte bisdom Brugge. "In de nasleep van de Franse Revolutie was het toenmalige bisdom Brugge afgeschaft, in het kader van het Concordaat tussen Napoleon en paus Pius VII van 15 juli 1801", zegt Kurt Priem. Het eerste bisdom Brugge was opgericht op 12 mei 1559 door paus Paulus IV, in het kader van een geheel nieuwe kerkelijke indeling in de Nederlanden, waartoe ook de oprichting van het aartsbisdom Mechelen behoorde. Dat is volgend jaar 450 jaar geleden.

Nog voor de officiële oprichting van het bisdom - met een bul van paus Gregorius XVI op 27 mei 1834 - woonde Franciscus Renatus Boussen, toen hulpbisschop van Gent en daarna eerste bisschop van het nieuwe bisdom Brugge, zes maanden lang in de vroegere abdij.

Op 1 oktober 1833 werd het eerste academiejaar in het seminarie geopend met 122 seminaristen. "Drieëntwintig van hen vatten toen hun theologische studies aan", zegt Kurt Priem. "De anderen hadden voordien gestudeerd aan het grootseminarie van het bisdom Gent waartoe West-Vlaanderen toen nog behoorde." Sindsdien heeft de voormalige Duinenabdij bijna onafgebroken als seminarie voor het bisdom Brugge gediend. "Alleen toen het complex begin 1917 door de Duitsers werd opgeëist om er soldaten te huisvesten, moesten de bewoners tijdelijk uitwijken naar diverse adressen in de stad."

Feest

Het Grootseminarie zette het feestjaar op 30 april in met een studiedag rond de priesteropleiding. De studiedag werd besloten met een conferentie door curiekardinaal Walter Kasper. Precies op de 175ste verjaardag van het Grootseminarie komen de 'jonge priesters' - de priesters die gewijd zijn door mgr. Vangheluwe - er samen voor hun jaarlijkse bijeenkomst. Twee dagen later, op 3 oktober, viert de seminariegemeenschap - de professoren, de seminaristen, de zusters en het personeel - feest. Op 13 november wordt een handschrift van de Duinenabdij ontsloten op de website www.historischebronnenbrugge.be. Op 20 november opent een fototentoonstelling in de kapittelzaal. Het jaarlijkse seminariefeest op 21 november beleeft dit jaar een jubileumeditie.

De jaarlijkse jongerenavond vindt plaats op 6 februari 2009 rond het thema 'Zingen, bezinnen en bidden met Paulus'.

Op 15 februari 2009 om 10 uur wordt vanuit de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge een televisiemis uitgezonden. Mgr. Roger Vangheluwe gaat voor in de viering die kadert in de verjaardagsvieringen van het bisdom en het Grootseminarie.

Op 21 februari 2009 opent in het Grootseminarie een tentoonstelling met werk van Luc Hoenraet.

Op 13, 14 en 15 maart vindt een concertreeks plaats die eveneens kadert in de verjaardagsvieringen van het bisdom en het Grootseminarie. Er is een compositieopdracht toegekend aan de Brugse componist Johan Duyck, op teksten van Anton Van Wilderode. Het concert 'Paulus' wordt uitgevoerd door het Vlaams Radiokoor en organist Ignace Michiels. Johan Duyck heeft de algemene leiding. 'Paulus' is op 13 maart te horen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge, op 14 maart in de kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen te Koksijde en op 15 maart in de Sint-Maartenskerk te Kortrijk.

Op dinsdag 24 maart organiseren de Brugse afdelingen van het Davidsfonds (regio Brugge) samen de 'Nacht van de Geschiedenis'. 'Textiel in de kathedraal' bestaat uit een lezing over kerkelijk textiel door Benoit Kervyn én een (gelegenheids)opstelling van textiel in de Sint-Salvatorskathedraal.

In de tweede helft van mei verschijnen drie bezoekersgidsen: één voor het Grootseminarie, één voor het bisschopshuis en één voor de Sint-Salvatorskathedraal. De drie boekjes worden in één box aangeboden.
Op 5 juni 2009 opent het onderwijscentrum in de Sint-Pietersabdij te Steenbrugge.

Op 9 september 2009 - 09/09/09 - begint een meerdaagse viering in het domein Groenhove in Torhout met onder meer de feestelijke heropening van het diocesaan centrum en het Oriëntatiefeest van de dienst parochiepastoraal.
Onlangs werd een wedstrijd gelanceerd voor het nieuw logo voor het bisdom. Tot 1 november kunnen ontwerpers een creatie, die voldoet aan de vooropgestelde criteria, insturen.

(FN-Meegedeeld-Bisdom Brugge)
Meer over Concert    Sint-Pieters    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag