Nieuws uit de Brugse regio

Sint-Michielsbeweging komt ook naar Brugge


Audio Reportage


Brugge, woensdag 17/9/2008. Na 15 jaar bestaan van de "Sint-Michielsbeweging" start deze katholieke jongerenbeweging, die in Kortrijk ontstond op initiatief van onder meer bisschop Roger Van Gheluwe, ook in Brugge een "zending".

Volgens Lode Vandeputte voelen ook heel wat Brugse jongeren zich aangetrokken om mee bouwen aan een open en dynamische Kerk.

Sint-Michielsbeweging

In 1993 ontstond de nieuwe beweging in de Kortrijkse Sint-Michielskerk, in opdracht van de bisschop van Brugge. De Sint-Michielsbeweging wil in de huidige wereld mee bouwen aan een open en dynamische Kerk die openstaat voor alle mensen: jongeren, gezinnen, Godgewijden, priesters en diakens, en vele anderen. Omdat zo'n Kerk gedragen wordt door enthousiaste medewerkers bidt de beweging elke dag om roepingen en ondersteunt ze mensen die er willen voor gaan. De voorbije jaren ontving de beweging een waaier aan roepingen en er blijven zich mensen aanbieden die mee op weg willen gaan.

Omdat een beweging ankerplaatsen nodig heeft, stichtte de Sint-Michielsbeweging in de voorbije jaren een aantal gemeenschapshuizen waarin men samenkomt voor actie en gebed, ontmoeting en vorming. Typisch voor de beweging is dat ze niet residentieel is: elkeen blijft zelfstandig wonen, midden de wereld. Momenteel zijn er gemeenschapshuizen in Kortrijk, Waregem, Izegem, Waasmunster en binnenkort dus ook in Brugge.

De actie van de Sint-Michielsbeweging is viervoudig: jongerenpastoraal, inzet voor en vriendschap met mensen in nood, vorming en evangelisatie in dialoog met de wereld en samenwerking met de parochies.

Brugge

De Sint-Michielsbeweging in Brugge, die zich specifiek richt naar jongeren en jongvolwassenen, komt elke zaterdag om 18.30 uur bijeen in de Sint-Jakobskerk, voor een viering waarin jonge mensen sterk betrokken zijn. Tijdens de viering is steeds kinderopvang voorzien, na de viering is er kans tot ontmoeting. Stilaan zullen ook andere initiatieven ontwikkeld worden.

De nieuwe zending kwam er op uitnodiging van jonge mensen uit Brugge en in nauw overleg met de verantwoordelijken van de parochiefederatie Sint-Donatianus in de binnenstad.

(FN-Meegedeeld-Bisdom Brugge)
Meer over Sint-Michiels    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag