Nieuws uit de Brugse regio

CD&V wil racisme en neo-nazisme meer vervolgd zien


Audio Reportage

CD&V wil racisme en neo-nazisme meer vervolgd zien
Nationaal, vrijdag 12/9/2008. CD&V vraagt een wettelijk initiatief, om bijeenkomsten van Blood and Honour en zielsverwanten te kunnen verbieden en organisatoren ervan strafrechtelijk te kunnen vervolgen.

In Brugge is het skinheadcafé "De Kastelein" aan de Maalse Steenweg al jarenlang bekend als een plek waar verschillende neo-nazistische groepen waaronder Blood and Honour regelmatig samenkomen. Zo was er in 2003 een opgemerkt incident met een schietpartij en op een internet forum van Blood&Honour werd het geweld bij het café, waarbij twee personen in elkaar werden geslagen, toegejuicht.

CD&V kamerleden Raf Terwingen en Katrien Schryvers hebben nu een wetsvoorstel klaar om de bijeenkomsten van racistische organisaties zoals Blood and Honour te verbieden. Tevens willen het parlementsleden de organisatoren en desgevallend de deelnemers aan dergelijke bijeenkomsten strafrechtelijk laten opsporen en vervolgen.

Tot op heden kan de burgemeester enkel optreden als er sprake is van ernstige gevallen van ordeverstoring. Als er geen geluidsoverlast vastgesteld wordt of baldadigheden gebeuren, is de burgemeester onbevoegd om een samenscholingsverbod op te leggen. Daarom stelt de indiener voor om aan de burgemeester de mogelijkheid te geven bij politieverordening de samenscholing te verbieden van personen waarvoor er redelijke gronden of vermoedens zijn dat zij voorbereidingen treffen om een inbreuk te maken op de anti-racismewet of de anti-negationismewet. Deze redelijke gronden of vermoedens van een te plegen misdrijf moeten gesteund zijn op gedragingen, materiële aanwijzingen of omstandigheden.

Zo kan bijvoorbeeld de toegang tot het gebouw ontzegd worden waar het evenement moet plaatsvinden of kan een sluiting van de deuren bevolen worden. Als zich op dat moment een verstoring van de openbare orde voordoet, kan de politie overgaan tot bestuurlijke aanhoudingen.

Vaak is het voor de politiediensten en het parket quasi onmogelijk om op het moment van de gebeurtenis, denken we bijvoorbeeld aan een concert, gerechtelijk op te treden omdat ze op dat moment geen aanwijzingen hebben van een gepleegd misdrijf. Het plegen zelf van de misdrijven tegen de anti-racismewet of de anti-negationismewet gebeurt pas als de deuren gesloten zijn. Daarom is het noodzakelijk om een eventuele tussenkomst zorgvuldig voor te bereiden door op voorhand inlichtingen en aanwijzingen te verzamelen over de organisatoren en de deelnemers van dergelijke bijeenkosten.

Momenteel is het afluisteren van telecommunicatie of de infiltratie van politiemensen in het betrokken milieu onmogelijk. Ook hieraan willen de indieners verandering brengen: 'Het afluisteren van telecommunicatie of het infiltreren is enkel mogelijk voor de misdrijven die specifiek opgesomd zijn in het wetboek van strafvordering. Racistische misdrijven en het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide staan daar niet bij. Daarom dat het noodzakelijk is dat de lijst van voorziene misdrijven waarvoor infiltratie, telefoontapmaatregelen en andere maatregelen toegelaten zijn uitgebreid wordt met inbreuken op de wetgeving tot bestrijding van racisme en negationisme', aldus Raf Terwingen.

(FN-Meegedeeld-CD&V/Foto: Archief Extreem Rechtse demonstratie in Brugge)

Meer over Concert    Milieu    Politiek    CD&V    Politie en Gerecht    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag