Nieuws uit de Brugse regio

Graaf Visartpark en omgeving worden aangepakt


Audio Reportage

Graaf Visartpark en omgeving worden aangepakt
Brugge, donderdag 11/9/2008. Het Graaf Visartpark en de omgeving ervan wordt grondig aangepakt. Dat heeft het Brugse stadsbestuur bekend gemaakt. De lawaaihinder door de rijweg met parking rondom het park, de hinder van de glas- en papiercontainers, de slechte staat van het fietsparcours en de verouderde parkaanleg zullen worden aangepakt.

Na inspraakmomenten met de buurtbewoners maakte de Groendienst een plan op, dat voor de Open Monumentendagen in het park op grote borden is afgebeeld (foto). "Er komt een fiets- en wandelpad in de zone langs 'de Bloedput' richting 't Stil Ende en Ezelpoort en de straten die het park omranden worden heraangelegd," zeggen Marieke D'Haese en Patrick Cardinael. "In het park komt nieuwe hedendaagse verlichting en het huidige fietsparcours wordt opgebroken en door een nieuw fietsparcours vervangen. Daabrij blijft de diagonale padenstructuur die het park in vier segmenten verdeelt. Er komt een avontuurlijk speelterrein. Ook de vele monumentale bomen blijven behouden en langs de Karel de Stoutelaan en het Graaf Visartpark komen in het verlengde van de Maria van Bourgondiëlaan piramidevormige haagstructuren om spelende kinderen van de rijweg af te houden, maar blijft sociale controle mogelijk te maken."

Visart

Burgemeester Graaf Amedée Visart de Bocarmé en Joseph Stübben legden rond de vorige eeuwwisseling de basis voor een groots stedenbouwkundig project, het 'plan Stübben'. Het plan had als doel de verwachte snelle expansie van de stad na het graven van het Zeekanaal en de aanleg van de nieuwe Brugse binnenhaven op te vangen. Het modern woon- en werkkwartier dat werd uitgetekend voor de noordrand van de stad, werd grotendeels verwezenlijkt. In de zuidelijke top van het gebied kwam een ruim 1 ha groot park, het Graaf Visartpark.

Stadsingenieur Clément Salmon ontwierp het park op aanwijzingen van de burgemeester. Het werd een park dat volgens een strak lijnenpatroon is uitgewerkt, met twee diagonale paden die het park verdelen in vier lobben. Het park wordt volledig omgeven door wegen.


De werken zullen starten op 14 oktober en 100 werkdagen in beslag nemen. Dat is overigens beduidend minder dan de duur van de oorspronkelijke inrichting, die bovendien ernstig woog op de diplomatieke betrekkingen tussen de Stad Brugge en het Koningshuis. Brugge had oorspronkelijk in 1897 uitbreidingsplannen immers laten opmaken door de Maere-Limnander. Die vielen echter niet in de smaak bij Leopold II die persoonlijk de Duitse Stedenbouwkundige Joseph Stübben inschakelde voor een alternatief ontwerp. De vorst betrok de Brugse burgemeester en de bevoegde schepen bij de opmaak van het nieuwe ontwerp, maar de Brugse gemeenteraad kan de inmenging van de vorst niet waarderen. De raad weigerde aanvankelijk het plan goed te keuren, temeer daar speculatief interessante blokken door Stübben voor groenaanleg worden gereserveerd en de stad daardoor potentiële inkomsten ziet wegebben. Leopold II trad echter zeer 'kordaat' op en weigerde vanaf dan elk K.B. te ratificeren waarin de naam van de Stad Brugge opdook. Burgemeester Visart moest bemiddelen en overtuigde uiteindelijk de toenmalige gemeenteraad om te zwichten om zo de havenuitbreiding niet in het gedrang te brengen! Uiteindelijk duurde dat onfortuinlijke steekspel met de vorst vijf jaar...

(FN-Op Locatie)
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag