Nieuws uit de Brugse regio

Cercle gestoord door stadiondiscussie


Audio Reportage

Cercle gestoord door stadiondiscussie
Brugge, maandag 1/9/2008. In een open brief aan de Brugse gemeenteraad laat Cercle zich voor het eerst in lange tijd officieel uit over het stadiondossier. Cercle voert daarin geen oppositie tegen de plannen van Club Brugge voor een eigen stadion in Loppem. Toch "ervaart Cercle dat de wijze waarop sommigen de discussie over de stadionproblematiek voeren helemaal voorbijgaat aan de specifieke behoeften en visie van groenzwart. Erger nog, in het debat worden de Cercle-desiderata soms volledig genegeerd. Dat stoort ons," zo luidt de open brief, die door het Cercle bestuur is gestuurd aan de Brugse gemeenteraad. Illustratief is voor Cercle de publieke stellingname van VOKA, waarbij eigenlijk "op geen enkel moment wordt gewag gemaakt" over de noden van Cercle...

Wat wil Cercle?

Cercle wil in Brugge blijven voetballen in een eventueel multifunctioneel stadion binnen een partnership met de stad Brugge en dringt erop aan dat het stadion, de oefenterreinen en de jeugdpleinen op één site gesitueerd zijn.

Op basis van de huidige situatie zou een stadion met een capaciteit van 15.000 à 18.000 toeschouwers perfect aan de behoeften van Cercle beantwoorden en het Jan Breydelstadion, vermoedelijk met enkele bouwkundige ingrepen, blijft voor Cercle een goede optie, maar de vereniging sluit andere mogelijkheden niet uit.

(FN-Meegedeeld-Cercle)
--------------------

De volledige open brief:

Brugge, 1 september 2008.


Open brief
aan alle Gemeenteraadsleden van de Stad Brugge.




Geachte mevrouwen, geachte heren,


Morgenavond discussieert U andermaal over de locatie(s) voor de Brugse eersteklassers. We zijn zo vrij U de visie van Cercle Brugge over een en ander toe te lichten middels deze open brief.

Cercle heeft zich immers tot op heden nogal afzijdig gehouden in de discussies over het Brugse stadiondossier. Nochtans hield onze vereniging het voorbije anderhalf jaar vast aan een heldere en consistente lijn (zie verder).

Laat ons vooraf duidelijk stellen: Cercle voert geen oppositie tegen de plannen van Club Brugge voor een eigen stadion in Loppem. Volgens het bestuur van Club kan zulk nieuw stadion blijkbaar een antwoord bieden aan de behoeften van Club en dat zonder participatie van Cercle. Wie zouden wij zijn om ons daartegen te verzetten? Wie het tegendeel beweert, is te kwader trouw.

Niettemin ervaart Cercle dat de wijze waarop sommigen de discussie over de stadionproblematiek voeren helemaal voorbijgaat aan de specifieke behoeften en visie van ¬onze groenzwarte voetbalvereniging. Erger nog, in het debat worden de Cercle-desiderata soms volledig genegeerd. Dat stoort ons.

Bij de voorstelling van het Brugse stadiondossier wordt door verscheidene actoren te weinig aandacht besteed aan de rechtmatige belangen van Cercle. Illustratief in dat verband is de publieke stellingname van VOKA, waarbij eigenlijk op geen enkel moment wordt gewag gemaakt over de noden van Cercle.


Voor wie het mocht vergeten zijn of het nog niet hebben opgemerkt: zowel de jeugdwerking als de sportieve onderbouw en vanzelfsprekend ook de professionele aanpak tonen dat Cercle een eersteklasser in volle bloei en groei is.

De Cercle-werking genereert een meerwaarde voor de regio, op sportief, op sociaal en op economisch vlak. Met daarenboven een fraaie uitstraling voor de hele regio. Cercle Brugge is vandaag een stevige KMO met een budget van 6 miljoen euro en heeft 35 mensen in vaste dienst. Onze BK12-businesskring telt 175 dynamische leden die goede zaken doen, soms tot ver buiten Vlaanderen. Cercle telt liefst 300 jeugdspelers en prijst zich gelukkig met 280 vrijwillige medewerk(st)ers. Vorig jaar bekoorde Cercle gemiddeld 10.500 toeschouwers per thuiswedstrijd.

Deze werking stoelt op een uitgesproken visie. Herhaaldelijk beklemtoont Cercle haar identiteit en haar originele visie. De basispijlers daarvan zijn:

- de stevige Brugse verankering
- de grote aandacht voor de jeugd
- de bevordering van een familiale sfeer (met absoluut geen geweld en racisme)
- de oprechte sociale bewogenheid
- de acties voor fair play en het respect voor correcte verhoudingen.

Enkele concrete voorbeelden ter illustratie van deze missie:

- Cercle telt van alle eersteklassers veruit het grootste aantal spelers met een profcontract die uit de eigen jeugd komen (12)
- in de contracten van alle spelers staat de clausule waarbij de spelers zich engageren om minstens 2u per week beschikbaar te zijn voor een sociaal project; dat vertolkt zich sinds vorig jaar in een nauwe samenwerking met de Brugse afdeling van het dagcentrum 'De Sleutel'.

Deze basiswaarden vormen tezelfdertijd de fundamenten van het sportieve beleid en zijn de kenmerken van het merk 'Cercle'. De supporters, de media en de bedrijfswereld waarderen kennelijk dat vijfvoudige engagement. Getuige daarvan zijn:

- het aantal toeschouwers als de leden in de business kring groeiden vorig seizoen met 50%
- het aantal abonnementen voor dit seizoen (nu reeds meer dan 6.000) is tegenover hetzelfde ogenblik vorig jaar eveneens met meer dan 50% gestegen.
Straks nemen U en andere politieke verantwoordelijken de beslissingen die zij nodig achten in het belang van de gemeenschap. Daarom vinden we het nodig om vandaag onze visie, onze behoeften en standpunten over de stadionkwestie helder kenbaar te maken. Deze stellingname vloeit overigens voort uit de hierboven geciteerde basiswaarden:

1. Cercle wenst in Brugge te blijven voetballen;
2. Cercle verkiest een (eventueel multifunctioneel) stadion binnen een partnership met de stad Brugge (of met een andere overheid);
3. Cercle dringt erop aan dat het stadion, de oefenterreinen en de jeugdpleinen op één site gesitueerd zijn.

Op basis van de huidige situatie zou een stadion met een capaciteit van 15.000 à 18.000 toeschouwers perfect aan onze behoeften beantwoorden. Het Breydelstadion, vermoedelijk met enkele bouwkundige ingrepen, blijft in dat verband een goede optie. Al sluiten we andere mogelijkheden niet uit.

We hopen, achtbare Raadsleden, dat U tijdens uw debat en in uw besluitvorming rekening zult houden met de desiderata van Cercle Brugge. Als bestuur weten we ons daarbij gesteund door onze groeiende schare supporters en heel veel Bruggelingen.

Vanzelfsprekend zijn we steeds bereid tot verder overleg in een open geest en zonder dreigementen. We houden er overigens aan U te danken voor de jarenlange goede en aangename samenwerking. We willen er alles aan doen om die positieve en constructieve geest te behouden.

Dank voor uw aandacht en achtingsvolle groeten, namens het bestuur.


Pol Van Den Driessche
PR – woordvoerder
Paul Vanhaecke
Ondervoorzitter
Yvan Vandamme
Managing director
Frans Schotte
Voorzitter

Een kopie van deze brief sturen we ook aan de ministers van de Vlaamse regering.



Meer over Politiek    Pol Van Den Driessche    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag