Nieuws uit de Brugse regio

Stad koopt restant boomgebied Lappersfortbos aan


Brugge, vrijdag 22/8/2008. Het college van Burgemeester en schepenen besliste vandaag, om samen met het Vlaams Gewest, van Fabricom de 8 Ha parkgebied en het veel kleinere als KMO-zone ingekleurde deel van de Lappersfortbos aan te kopen. Het dossier zal voor goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 2 september 2008. Fabricom zou 1.3 euro krijgen voor het omstreden gebied, dat reeds enie tijd door Vlaanderen werd gehuurd, na een opvallende beslissing van toenmalig Vlaams Leefmilieuminister Kris Peeters (CD&V) in volle verkiezingsstrijd.

Park voor de Bruggelingen

De stad wordt uiteindelijk eigenaar van de zone parkgebied en het Vlaams gewest van de KMO-zone. De aankoop gebeurt in het kader van bosbehoud en voor het aanleggen van een nieuwe Vaartdijkstraat. Het parkbos zal via twee toegangen opengesteld worden voor het publiek, enerzijds via een nieuwe wandelweg vanaf Ten Briele en anderzijds via de her aan te leggen bestaande toegangsweg kant Vaartdijkstraat.

Om de nieuwe toegangsweg kan Ten Briele mogelijk te maken verleent fabricom over zijn perceel langs Ten Briele een eeuwigdurende erfdienstbaarheid op een perceel van 10m breed waarvan minstens 4 m breed moet uitgerust zijn als voetpad naar het parkgebied.

Het volledige parkbos van 13 Ha zal beheerd worden door het Agentschap Natuur en Bos van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer over Milieu    Actie    Politiek    CD&V    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag