Economie

Fabricom mag bouwen in Lappersfortbos


Brugge, vrijdag 22/8/2008. Het Brugse College van Burgemeester en Schepenen heeft vandaag, 22 augustus, aan Fabricom de stedenbouwkundige aanvraag vergund voor het slopen van 2 leegstaande gebouwen en het bouwen van 6 loodsen en twee kantoorgebouwen met parkeergelegenheid. Daarmee komt een einde aan jarenlange onzekerheid over Vlaanderenś mees beroemde zonevreemde bos. Het terrrein werd enkele jaren geleden gedurende meer dan een jaar bezety door milieuactivisten, die er toen de bouw van een stelplaats voor De Lijn wilden verijdelen. De bomen zullen dus toch verdwijnen, om plaats te maken voor loodsen. De bouwaanvraag is vergund mits naleving van een hele reeks voorwaarden, waaronder boscompensatie, groenaanplantingen en mobiliteit.

Het perceel waarvoor de aanvraag werd ingediend omvat 3,2 ha waarvan 2,5 ha bebouwd wordt: de helft voor gebouwen, de andere helft voor parkeerplaatsen en toegangswegen. Binnen de zone blijft ook 7.286 mē groen, ondermeer een bufferstrook van 6 meter, die perceel afschermt van het achterliggende natuurgebied dat door de Stad en het Vlaams Gewest wordt aangekocht. Op het terrein worden ook 103 bomen aangeplant.

Compenseren bosgebied

Fabricom moet instaan voor compenserende bebossing: "het verlies aan groen en bomen door de vergunning Fabricom wordt op die manier ruimschoots gecompenseerd op andere plaatsen," zo luidt de mening van het stadsbestuur terzake.

Onder de voorwaarden op het vlak van mobiliteit, valt op dat de stad alle verkeer van en naar de site verplicht, gebruik maken van de nieuw aan te leggen tweebaansweg in de Vaartdijkstraat.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Milieu    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag