Nieuws uit de Brugse regio

LDD: Staat Brugse fietspaden onaanvaardbaar


Brugge, woensdag 6/8/2008. In een onlangs gepubliceerd onderzoek naar de staat van het fietspadennet in Vlaanderen kwam Stad Brugge niet als de beste leerling uit bus. Als schoolvoorbeeld van onverschilligheid of onbekwaamheid kunnen we een verkeersbord aanstippen midden het fietspad op de Dudzeelse Steenweg.

Oostendse vaart

"Vanwege de lokale overheid kwam weinig of geen reactie op het onderzoek, zelfs geen intentieverklaring om de dringendste problemen aan te pakken. LDD- Brugge betreurt dit ten zeerste. Wij gaan even in op wat niet in het nieuws kwam: klachten i.v.m. een der drukste recreatieve fietsroutes, het jaagpad langs de Oostendse vaart. Jong en oud gaan op de fiets tijdens de zomermaanden. Een groot aantal verenigingen uit Brugse horeca organiseren naar jaarlijkse traditie een familiefietstocht. Daarnaast zijn er de jeugdverenigingen, de recreatieve fietsers, wielertoeristen, familiestochtjes... Dit fietspad staat bij velen op het programma," zegt Lucien Decoorne, lokaal voorzitter van LDD. "Een kleine maand geleden werden op het grondgebied Jabbeke de netels en distels van de bermen verwijderd. Komende uit de richting Oostende is het smalle fietspad vanaf Bloemendale tot de roeiclub voor de helft versperd door een gordijn van overhangende netels. Op bepaalde plaatsen tot halverwege het fietspad, met verkeer in dubbele richting. Bijzonder onaangenaam voor blote benen op zomerse dagen ! Waarom kan op grondgebied Jabbeke wat in Brugge niet kan? Er bestaat inderdaad geen reglementering die het bestrijden van netels verplicht, wel voor distels. Men gaat er wel van uit dat goed nabuurschap een argument is om burgers te verplichten netels en distels te maaien of te vernietigen vr de zaadvorming eind juli. Voor LDD geldt dit ook en vooral voor de overheid. De voorbeeldfunctie. Hetzelfde fietspad is daarenboven een gevaarlijk hobbelpad geworden door de opstekende boomwortels. Bij sportdagen en wedstrijden tekenen de verantwoordelijken met krijt de obstakels aan om ongelukken te vermijden. Het wegdek moet dringend worden platgewalst of herlegd, de boomwortels verwijderd. Ter hoogte van de roeiclub is het wegdek zeer zwaar beschadigd, een fietspad onwaardig. Dat de verantwoordelijkheid voor de weg bij het Vlaams Gewest ligt is echt geen verontschuldiging, veiligheid is immers een Brugse materie!"

LDD- Brugge wil dat de overheid ingrijpt, en het belangrijke fietspad terug in ere herstelt.

(FN-Meegedeeld-LDD)
Meer over Politiek    Horeca    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag