Nieuws uit de Brugse regio

Brugge één district voor burgerlijke stand


Audio Reportage


Brugge, donderdag 31/7/2008. Vandaag, 31 juli 2008, is in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 9 juli 2008 verschenen, dat de indeling van Brugge in districten voor het houden van de akten van de burgerlijke stand opheft. De samenvoeging van de twee districten wordt effectief van kracht op 1 januari 2009.

Twee districten

Sinds 1963 bestonden in Brugge 2 districten voor de burgerlijke stand. Deze opsplitsing was al geruime tijd niet meer actueel. De gemeenteraad vroeg in zitting van 29 mei 2007 principieel de opheffing van de districten. Na gunstig advies van de Bestendige Deputatie, werd dat raadsbesluit naar de minister van Justitie gestuurd, om het te laten goedkeuren door de Koning.

Wat betekent dit nu praktisch voor de Bruggelingen?

Alle administratieve handelingen betreffende de burgerlijke stand (aangiften geboorten, aangifte huwelijk, nationaliteitskeuze, .) moeten vanaf 1 januari 2009 in Brugge bij de dienst Burgerlijke Stand, Burg 11, gebeuren.

De belangrijkste impact is er voor de huwelijksceremonies. Alle Bruggelingen kunnen nu kiezen waar zij wensen te huwen. De gemeenteraad had namelijk beslist om na de samenvoeging, de twee locaties voor de huwelijksplechtigheden te behouden, namelijk het Stadhuis, waar de ceremonies in de Gotische zaal plaatsvinden, en het Gemeenschapshuis Zeebrugge, waar de trouwzaal recent werd heropgeschikt. Elk koppel kan dus vrij kiezen waar zij hun huwelijksceremonie wensen te zien doorgaan.

Het betreft enkel de dienstverlening voor de Burgerlijke Stand! De dienstverlening in verband met de dienst Bevolking (identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen, adresverandering, enz.) blijft ongewijzigd. De inwoners van Zeebrugge, Lissewege, Zwankendamme en Dudzele kunnen voor die diensten verder terecht in de administratieve bureaus op die gemeenteafdelingen.

Getouwtrek

Met deze oplossing komt een einde aan het politieke gebakkelei tussen de Brugse partijen over de mogelijkheid dat Zeebruggenaren zouden kunnen huwen in Gotische Zaal.

Gemeenteraadslid Jean-Marie De Plancke (Open VLD) had drie jaar geleden al een dergelijke aanpassing gevraagd, maar het Brugse stadsbestuur gaf hem een njet als antwoord, dat werd ondersteund door een volgens De Plancke gemanipuleerde enquête. Maar nu zijn de twee Brugse districten toch samen. "Gezond boerenverstand primeerde," zei De Plancke in de gemeenteraad waar de beslissing werd genomen. De oplossing kwam er inderdaad onder impuls van de nieuwe schepen voor burgerlijke stand Bernard De Cuyper (CD&V), die hiermee een belangrijk politiek kluwen ontwarde rond zijn schepenambt.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer over Politiek    CD&V    Open VLD    Zeebrugge    Lissewege    Zwankendamme    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag