Verkeer

Kustondernemers matig tevreden over juli


West-Vlaanderen, maandag 28/7/2008. Een uitgebreide bevraging van UNIZO bij ondernemers actief in het kust toerisme, bevestigt een "redelijke tevredenheid" over de eerste vakantiemaand. Zoals vorig jaar waren de eerste twee weken kalm. Daarna werd het aanzienlijk drukker.

Volgens de ondervraagde ondernemers – daarin gesteund door UNIZO – moet een verlaging van het BTW-tarief, flexibel en gemotiveerd personeel en meer aandacht van de overheid voor ondernemers in de toeristische sector de slaagkansen van kustondernemers en startende zelfstandigen in de betrokken sectoren aanzienlijk verhogen.

Voorzichtiger

Twee belangrijke vaststellingen uit de UNIZO- enquête. Het kust seizoen schoot pas écht op gang vanaf het derde juli – weekend én er werd opvallend laat geboekt dit jaar. "Blijkbaar zijn veel toeristen voorzichtig met het vastleggen van een langer verblijf aan de kust - de slechte juli- maand van vorig jaar wellicht nog indachtig. Veel ondernemers verwijzen naar het mindere weer van de eerste twee juli- weken als voornaamste oorzaak van een verminderde omzet. Ook het bestedingspatroon blijkt enigszins te wijzigen met vaak kleinere uitgaven per consument als gevolg. Dit fenomeen trok zich, volgens het onderzoek trouwens ook door tijdens de solden aan de kust. De recordverkopen van de voorbije jaren bleven uit", weet Frederik Serruys, UNIZO-regiodirecteur Noord-West-Vlaanderen. "De soldenverkoop aan de kust verliep veel meer gespreid dan de voorbije jaren. Al bij al blijkt juli zeker géén slechte maand voor de kustondernemers, waarbij de laatste tien dagen van de maand veel goed maakten. Wie service en kwaliteit biedt blijkt het best stand te houden zowel in de horeca, in de vastgoed, als in de winkelsector", benadrukt Serruys.

Btw tarief

UNIZO vroeg ook naar de prioriteiten van de kustondernemers. In de bevraging komen drie bezorgdheden sterk naar voor. De verlaging van de BTW blijkt volgens de horeca- ondernemers "een absolute noodzaak". "Indien het voorstel van de Europese Commissie tot BTW-verlaging in de horeca er effectief komt zou dit een enorme impuls zijn voor de sector," benadrukt Serruys. De ondervraagde ondernemers voorspellen daardoor een betere rentabiliteit door een verhoogde omzet, meer jobs, minder fraude en minder concurrentie tussen de lidstaten als gevolg van de nu bestaande BTW- verschillen. Nu gaan nog teveel HORECA - zaken failliet in het eerste jaar na hun opstart."

Geschikt personeel

Het vinden van voldoende goed en gemotiveerd personeel blijft, volgens de ondervraagde ondernemers, een tweede knelpunt. Daarom herhaalt UNIZO de eis studentenarbeid te kunnen spreiden over 50 dagen, het hele jaar door.

Aantrekkingskracht kust

Tot slot noemen de ondernemers in de bevraging een aantal voor hen belangrijke voorwaarden om het kusttoerisme nog sterker te bevorderen. Het gaat onder meer over proper sanitair inclusief douches op de stranden, betere omhaling van vuilnis en afval, vlottere parkeermogelijkheden, netheid van de stranden en voldoende bankautomaten. Ondernemers beoordelen dat als noodzakelijke basiselementen voor een nog aantrekkelijker en leefbaar kusttoerisme. Volgens de ondernemers ontbreken deze voorzieningen nog te dikwijls of bevinden ze zich in een bedenkelijke staat. UNIZO zal over de resultaten van de bevraging en over de geformuleerde prioriteiten nu verder overleggen met Westtoer, de provinciale dienst voor toerisme, met de kustgemeenten en met Vlaams Minster van Toerisme Geert Bourgeois in het kader van het UNIZO – Kustactieplan.

(FN-Megedeeld-UNIZO)
Meer verkeersinformatie vindt op de pagina Verkeer!

Meer over Verkeer    Mobiliteit    Horeca    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag