Economie

Onrust over centen en werkgelegenheid bij Bombardier


Audio Reportage


Brugge, maandag 16/6/2008. Er is onrust ontstaan bij Bombardier naar aanleiding van een aangekondigde personeelsreductie en ingrepen die werktijdvermindering en inkomensverlaging inhouden. Steven Bogaert, Hoofddelegue van ACV Metaal bij Bombardier, vreest dat de aankodigingen "zeer moeilijk te verdedigen zullen zijn bij medewerkers die de voorbije maanden en jaren al sterk hebben ingeleverd."

Vorige week vrijdag kreeg het personeel van Bombardier Brugge met zijn allen de presentatie "Op weg naar een nieuwe toekomst" van de leiding. Het management heeft, na het verlies van RER contract, beloftes gedaan om na te gaan een toekomst te bieden aan de site van Brugge via door te werken onder Siemens voor het RER-project, extra DD rijtuigen te brouwen en extra werk uit andere Bombardier site's te halen.

Minder centen voor minder mensen

Dat zou echter wel betekenen dat de werkbezetting 12% vermindert bij de arbeiders en 9% bij de bedienden. De loonkost moet dalen met 8%, door de wekelijkse arbeidstijd te herzien en de huidige voordelen boven het basisinkomen te verminderen. Er wordt ook een resultaatsgebonden verklaring gevraagd aan de medewerkers, om zo effectief onderhandelingen te kunnen starten. Wer werd ook werkperspectief tot 2013 geboden voor 350 arbeiders en voor 303 bedienden , indien er een overeenkomst gemaakt kan worden .

Deze morgen hebben de verschillende vakbonden de presentatie negatief onthaald: "ze is als bedreigend ervaren en als vakbonden zijn we in het verleden geen enkele communicatie uit de weg gegaan om zo de nodige toekomstperspectieven te verkrijgen, maar met overleg op dergelijke manier gaan we niet akkoord," zegt Bogaert. "We hebben geen enkel mandaat om onderhandelingen rondom loongerelateerde elementen op te starten. Op dergelijke trein naar de toekomst willen wij niet stappen. Als vakbondsvertegenwoordigers hebben we ook beloofd om een personeelsvergadering met onze syndicale visie te organiseren voor het ganse personeel. Deze zal woensdag doorgaan. Dan pas zullen we meer weten,..."

(FN-Meegedeeld-ACV)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Tewerkstelling    Vakbonden    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag