Economie

UNIZO legt 5 prioriteiten vast voor leefbaar kusttoerisme


Audio Reportage


West-Vlaanderen, vrijdag 23/5/2008. De leefbaarheid van het ondernemerschap aan de kust hangt nog te vaak samen met de weersomstandigheden tijdens de zomermaanden. Zogenaamde 'topweekends' in het voorseizoen zijn broodnodig voor een evenwichtige jaaromzet. De voorwaarden voor een goede benutting van 'piekmomenten' worden echter onvoldoende of slecht gerealiseerd. UNIZO West-Vlaanderen lanceert daarom 5 prioriteiten voor een leefbaar ondernemersklimaat in het kusttoerisme: de hervorming van het reglement op studentenarbeid, betere voorbereiding door de kustgemeenten op piekmomenten buiten het zomerseizoen, degelijke en voldoende toeristische faciliteiten zoals bankautomaten en proper sanitair, seizoensverbreding waarbij de kustbeleving ook buiten de zomermaanden wordt gepromoot en tenslotte meer investeringen in opleiding en promotie van creatief ondernemerschap aan de kust (onder meer bestaande projecten waarbij ondernemers en hun personeel toeristische ambassadeur zijn en in samenwerking met de toeristische diensten instaan voor de promotie van het lokale aanbod blijken hun vruchten af te werpen).

Hervorming studentenarbeid

"Tot op heden mogen studenten maximaal 23 dagen tijdens de zomermaanden onder het voordelige statuut van jobstudent werken en buiten de zomermaanden mogen ze nog eens 23 dagen onder dit statuut werken. Wij willen deze opsplitsing opheffen en studenten de mogelijkheid bieden om het ganse jaar door 50 dagen onder het statuut van jobstudent te werken," zegt Axel Ronse, woordvoerder van UNIZO-West-Vlaanderen. "Heel wat studenten kiezen er namelijk voor om uitsluitend tijdens de zomermaanden of tijdens het jaar te werken. De huidige opsplitsing beperkt hen in die keuze. Hierdoor wordt het potentieel aan studenten onvoldoende benut terwijl heel wat ondernemers, vooral aan de kust, bijzonder veel nood hebben aan jobstudenten om de piekmomenten door te komen. Zowel ten voordele van de student als de ondernemer is deze hervorming prioritair." Daarbij vraagt UNIZO ook rechtszekerheid voor de ondernemer die op de verklaring van de jobstudent is aangewezen omtrent het aantal gewerkte dagen. Indien het aantal werkdagen meer blijkt dan hetgeen opgegeven in de verklaring en toegestaan dan draait de ondernemer op voor de achterstallige sociale bijdragen.

Betere voorbereiding op piekmomenten buiten de zomer

"Naast een goede zomerperiode zijn ook de 'piekmomenten' buiten het zomerseizoen noodzakelijk om een evenwichtige jaaromzet te behalen. De laatste weken wezen uit dat heel wat kustgemeenten hier aanzienlijk tekortschoten. Onder meer door het ontbreken van redders in diverse badplaatsen riskeren de handelaars klanten te mislopen doordat die uit veiligheidsoverwegingen badplaatsen zonder redders vermijden. Maar ook de vuil ophaling op het strand liet te wensen over," zegt Axel Ronse.


Degelijke faciliteiten

"Voor ons zijn proper sanitair, vlotte parkeermogelijkheden, netheid van de stranden, voldoende bankautomaten… zijn noodzakelijke basiselementen voor een leefbaar kusttoerisme. Te vaak nog ontbreken deze voorzieningen of bevinden ze zich in een bedenkelijke staat. Hierdoor mislopen ondernemers aan de kust belangrijke inkomsten. Wij zullen hieromtrent een overleg aankopen met Wesstoer, de kustgemeenten en Vlaams Minster van Toerisme Geert Bourgeois," weet Ronse.

Seizoensverbreding

UNIZO schaart zich volmondig achter de seizoensverbredende beleidsaanpak van Westtoer en Toerisme Vlaanderen. De kust heeft immers veel meer te bieden dan louter strandvakanties. Onder meer het MICE project waarbij congressen , incentives en events worden gepromoot kan op de volle steun rekenen. "Toch gaat de huidige beleidsaanpak voorbij aan een belangrijk marksegment : het watersport toerisme. In heel wat badplaatsen staan surf- en zeilclubs te verkommeren en krijgen ze weinig tot geen steun van de lokale overheid. Dit terwijl ze een belangrijke aantrekkingspool vormen buiten het toeristische seizoen alsook het jonge publiek opnieuw aan de kust kunnen aantrekken," vult Axel Ronse aan. "UNIZO vraagt daarom een betere ondersteuning en promotie van surf – en zeilclubs aan de kust."

Creatief en innovatief ondernemerschap

De troeven van de kustbeleving kunnen nog beter worden uitgespeeld door creatief en innovatief ondernemerschap. "Wij willen daarom meer investering in opleiding en vorming van ondernemers aan de kust. Onder meer bestaande projecten waarbij ondernemers en hun personeel toeristische ambassadeur zijn en in samenwerking met de toeristische diensten instaan voor de promotie van het lokale aanbod blijken hun vruchten af te werpen. Maar ook inzake productontwikkeling kunnen de kust-ondernemers het verschil maken: het creëren en promoten van lokale streekproducten, de manier waarop producten in deze of gene badplaats worden geplaatst zijn belangrijk om de troeven van onze kust uit te spelen," besluit Axel Ronse, de woordvoerder van UNIZO-West-Vlaanderen.

(FN-Meegedeeld-UNIZO)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag