Nieuws uit de Brugse regio

Bewoners Torhoutse Steenweg willen van klinkers af


Audio Reportage


Brugge, maandag 5/5/2008. De bewoners van de Torhoutse Steenweg hebben vcandaag nogf maar eens geprotesteerd tegen de enorme geluidshinder van de klinkers in de staat. Als één van de belangrijkste toegangswegen naar de Brugse binnenstad, is de Torhoutse Steenweg eigenlijk totaal ongeschikt voor het vele verkeer, dat vaak ook veel te snel rijdt.

Torhoutse Trilweg

Een buurtcomité noemt zichzelf "Torhoutse Trilweg" en eist dat de klinkers, die bijna 15 jaar geleden werden gelegd, worden vervangen dit fluisterasfalt en dat er meteen ook snelheidsremmende maatregelen worden genomen én dat het levensgevaarlijke tweerichtingsfietspad worden aangepakt.

Het provinciebestuur zou overigens vrij binnenkort een studie laten uitvoeren om een heraanleg van de Torhoutse steenweg te bekijken...

(FN-Op Locatie)
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag