Nieuws uit de Brugse regio

1 mei: Koopkracht en samenwerking met ACW


Audio Reportage


Brugge, donderdag 1/5/2008. In zijn 1 mei toespraak stond SP.A boegbeeld Renaat Landuyt, deze middag stil bij de dalende koopkracht in ons land, en de zwakte van de regering, waardoor daar niets aan gedaan wordt.

In die zin noemde Landuyt het samenvallen van 1 mei en Hemelvaart, Rerum Novarum voor het ACW, symbolisch als een moment waarop beide arbeidersbewegingen samen de strijd moeten aanbinden tegen de dalende koopkracht.

(FN-Op Locatie)

--------------

1 mei toespraak Renaat Landuyt,

Gezellinnen, kameraden, vrienden,

1 mei 2008 is uniek.

Voor het eerst valt rerum novarum op 1 mei. (1 mei is wel 1 mei gebleven) Terecht onderstrepen ACW, CM, ACV en ABVV, SM hoe waardevol ons sociaal model is. Een model waar welvaart eerlijk verdeeld en gedeeld worden.
Een model waarin l loonstijging en solidariteit niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Een model waar ook sociale uitkeringen mee stijgen. Een model met een sterke sociale zekerheid. Een model met sociaal overleg. Samen sterk, de abvv-slogan, is meer dan ooit een noodzaak. We wensen de vakbond succes in de sociale verkiezingen. Maar we wensen ook alle vakbonden een goede samenwerking na de sociale verkiezingen. Zeker nu. Nu de politieke verkiezingen blijven duren.

1 mei 2008 is niet uniek

als het over de politiek gaat. Nog steeds is het opbod bezig over hoe men in vijf minuten BHV zal splitsen. Hoe de staat zal hervormd worden. En ondertussen wordt onze welvaart bedreigd. Op 1 mei 2007 waren ze over BHV bezig. Op 1 mei 2008 zijn ze nog bezig. Dit is niet veranderd. Wat wel veranderd is, zijn de prijzen. Die zijn gestegen. De energiefactuur is gestegen. En de regering (één en twee) doen niets (dan ruzie onder elkaar maken). De voorschotten stijgen, en de teruggaven uitgesteld. Niet bestaande lasten worden aangerekend. En de regering doet niets. (Tenzij even gaan praten met de rijke heren.) De voedselprijzen stijgen. En de regering doet niets. Geen enkele prijscontrole (wel een studie over het verschil tussen de prijs van de aardappel en de prijs van de friet) De huurprijzen stijgen en de regering doet niets. Intergendeel de enige wet die gestemd werd, is er eentje om de mensen vlugger op straat te zetten. (En voor de rest maar wachten totdat de gewesten bevoegd zullen zijn.)
Maar er is erger. De grondprijzen stijgen. En de regering probeert er nog btw bij te voegen. De autoverzekeringen stijgen (vooral voor jongeren). En de regering, of dan toch die ene Schouppe, wil het rijbewijs duurder maken. Het weze dus een troost dat deze dames en heren niet overeenkomen. Want dan pas zou de afbraak van ons sociaal model versneld ingezet worden. Maar een regering die niets doet (tenzij haar eigen vervaldata overleven) is ook niet goed voor ons. Voor ons sociaal model.

Geen bestuur is geen goed bestuur.

Zelfs voor ons pensioen geen reserves. Ondanks de wet, geen cent voor het zilverfonds. Geen belastingsverlaging. Geen uitkeringsverhoging. Meer dan ooit zal het nodig zijn dat vakbonden na hun verkiezingen wel overeenkomen. Wel zorgen voor koopkrachtbehoud tijdens de loononderhandelingen. Wel zorgen voor welvaartvastheid van de uitkeringen. Op de huidige regering zal niet kunnen worden gerekend. Ook de hospitalisatieverzekeraar profiteert van het non-beleid. Premies worden ongereglementeerd verhoogd. En tegen de supplementendiarree wordt evenmin opgetreden. Geen beperking. Althans niet door de regering.

Gelukkig zijn er nog de mutualiteiten, onze mutualiteit die wel zijn historische opdracht blijft vervullen. Vergis u niet. Voor sp.a is oppositie voeren geen plezier. Veel liever zouden we mee willen werken aan een versterking van ons sociaal model. Vergis u niet. De grootste Vlaamse roepers willen niet België hervormen. Zij willen ons sociaal model hervormen. Onze vrienden van het ACW vergissen zich. Er zijn misschien nog nooit zoveel acw-postjes geweest. Zeker is dat de NV.A het beleid, het 'non'-beleid bepaalt

Op sp.a kan gerekend worden voor een echte sociale politiek. Zeker sociaal progressief, zonodig vlaams progressief. Aan een in staatshervorming verpakte sociale afbraak werken we niet mee. Niet België maar ons sociaal model is in gevaar.En daar wensen we niet aan mee te werken.

1 mei blijft echter ook een feest. Laten we, voordat Schouppe het ons verbiedt, er een dorstig feest van maken.
Meer over Tewerkstelling    Politiek    sp.a    Renaat Landuyt    Vakbonden    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag