Nieuws uit de Brugse regio

Animo-Brugge wil snel oplossing Olympiabad


Audio Reportage

Animo-Brugge wil snel oplossing Olympiabad
Brugge, zaterdag 26/4/2008. Verschillende leden van Animo-Brugge overhandigden deze morgen zwembandjes aan Brugs sportschepen Annick Lambrecht, zodat ze in haar strijd voor het behoud van het olympiabad in Brugge het hoofd boven water blijft houden. Eerstdaags wordt verwacht dat Vlaanderen, het provinciebestuur en de stad overgaan tot een beslissing over de vervanging van het bad, dat technisch ten dode is opgeschreven.

Voor Jonathan Chevalier, voorzitter van Animo-Brugge is "sporten een basisactiviteit voor jongeren. De mogelijkheid om je sport te beoefenen is niets minder dan een basisrecht. Sporten is niet alleen gezond, het draagt ook bij tot de sociale cohesie. Zwemmen is traditioneel één van de populairste en meest democratische sporten, zowel bij jongeren als bij de algemene bevolking. Wij willen dat de provincie West-Vlaanderen er alles aan doet om het Olympiabad, een hoeksteen van de Brugse sportinfrastructuur, in Brugge te behouden en terug moderniseert. Het zwembad en zijn randfaciliteiten worden dagelijks door honderden Bruggelingen gebruikt. Daarmee komt het complex niet alleen tegemoet aan de sportbehoefte van zwemmers en zaalsporters, maar vervult het ook een belangrijke maatschappelijke functie ten aanzien van jongeren, organisaties en families."

Vervanging dringt zich op

"Het Olympiabad is aan vervanging of vernieuwing toe. Geteisterd door slijtage, betonrot en algemene veroudering wordt het tijd voor een nieuw zwembad dat aan de hedendaagse normen kan voldoen. Dat nieuwe complex kan echter nergens anders staan dan in de provinciehoofdplaats Brugge," merkt Chevalier verder op. "Haar verwevenheid met de omgeving, haar belang voor de sportclubs, haar meerwaarde voor de Bruggelingen, zijn factoren die de beleidsmakers bij hun beslissing niet zomaar naast zich neer kunnen leggen."

(FN-Op Locatie)
Meer over Annick Lambrecht    Jonathan Chevalier    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag