Economie

VB wil naleving taalwet bij stedelijke aanbestedingen en contracten


Audio Reportage

VB wil naleving taalwet bij stedelijke aanbestedingen en contracten
Brugge, woensdag 12/3/2008. Brugs gemeenteraadslid Alain Quataert (VB) dringt aan op de invoering van standaardclausules voor naleving van de taalwet bij stedelijke aanbestedingen en contracten. Hij zal een voorstel in die zin voorleggezn aan de gemeenteraad. "Vorig week kreeg ik klachten binnen over tijdelijke parkeerverbodsborden die opgesteld staan in de Geldmuntstraat, vlakbij de hoek met de Geerwijnstraat, waar werken aan de gang zijn en dus in functie van laden en lossen. Bij nazicht bleken de bijhorende tekstbordjes inderdaad in twee talen opgesteld : du lundi au vendredi – van maandag tot vrijdag en van/du…tot/au – van/de…tot/à. Dit is in strijd met de taalwetten, want alle berichten, mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn mogen uitsluitend opgesteld zijn in de taal van het gebied. Ik heb dan ook meteen de bevoegde Schepen voor Openbare Werken gecontacteerd, die me bevestigde dat de wegendienst zelf geen tweetalige borden plaatst, maar dat de tweetalige borden effectief in strijd zijn met de taalwetgeving en zijn diensten dit aan de politie zouden doorgeven. Intussen zijn de tweetalige opschriften bij politiebevel overplakt op één bord en is een tweede bord vervangen door een eentalig Nederlands bord. Maar het is helaas niet de eerste keer dat de taalwet in Brugge overtreden wordt bij dergelijke aankondigingen bestemd voor het publiek : momenteel is de kwestie van de tweetalige verkeersboetes actueel en vorig jaar klaagde mijn collega An Braem, na berichtgeving van Stadsomroep Brugge, de tweetalige opschriften op de glasbakken aan. Ook haar klacht werd gegrond bevonden, omdat tweetalige opschriften op glasbakken in strijd zijn voor de taalwet," zegt Quataert.

Clausule

"De taalwet is een wet van openbare orde. Er kan dus onder geen enkele omstandigheid van worden afgeweken. Aangezien dergelijke overtredingen van de taalwet meer en meer voorkomen, dring ik er bij het stadsbestuur op aan om preventiever op te treden bij aanbestedingen. Ik pleit voor een standaardclausule in de contracten tussen de stad en de aannemers, over deze verplichte naleving van de taalwet. Dit lijkt me de beste preventie tegen dergelijke al dan niet bewuste vergetelheden," zegt het VB raadslid.

(FN-Meegedeeld-VB)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Politiek    Vlaams Belang    Politie en Gerecht    Alain Quataert    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag