Nieuws uit de Brugse regio

Paviljoen Toyo Ito blijft op de Burg en is definitief beschermd monument


Audio Reportage

Paviljoen Toyo Ito blijft op de Burg en is definitief beschermd monument
Brugge, vrijdag 7/3/2008. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft zich, na langdurig verzet, toch verplicht gezien de definitieve bescherming van het paviljoen van Toyo Ito te aanvaarden. Dat meldt het Brugse stadsbestuur, nadat de Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen de stad Brugge voor 2 mogelijkheden stelde.

Van Mechelen startte in maart 2007 de beschermingsprocedure voor het paviljoen op. De termijn voor voorlopige bescherming is nu verstreken, zodat vastgelegd moet worden of de bescherming vervalt of definitief wordt.

De minister bezorgde de Stad eerder deze week twee pistes: de eerste luidde "afbraak, restauratie en opslag in afwachting van mogelijke heropbouw op een andere plaats in Brugge of Vlaanderen, met een maximale tegemoetkoming van 125.000 euro van de minister". Dat verhaal leverde voor de stad een onduidelijk kostenplaatje op: hoe zal het paviljoen eruit zien als het, op een niet nader bepaald moment en op een niet nader bepaalde plaats, heropgericht wordt? En uiteraard: hoeveel zal dit de Stad kostenb en wat is dan de eventuele meerwaarde?

De stad koos voor de tweede optie, namelijk de definitieve bescherming van het paviljoen op de Burg door Vlaanderen met voor de Stad een subsidie voor 80% van de restauratiekosten (60% Vlaanderen en 20% Provincie).

Toyo Ito Blijft

Een en ander betekent dus, dat het Paviljoen Toyo Ito blijft staan op de Burg en dat het paviljoen gerestaureerd wordt, maar niet opgeborgen wordt in een loods.

Lang verhaal

Voor de Stad was het paviljoen nochtans altijd als iets tijdelijks geconcipieerd naar aanleiding van Brugge 2002. Toyo Ito ontwierp het voor en in relatie met de Burg en begin 2007 besliste het stadsbestuur, dat het paviljoen, dat toen reeds kapot was, mocht verdwijnen, zoals oorspronkelijk met de maker was afgesproken.

Nogal wat Bruggelingen, Ún minister Dirk Van Mechelen dachten daar anders over. Dirk Van Mechelen hielst in zijn beide voorstellen het behoud van het paviljoen voor ogen, waarmee de stad dus moest kiezen.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer over Ruimtelijke Ordening    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag