Nieuws uit de Brugse regio

Wetsvoorstel CD&V: Kinderen horen niet thuis in gesloten centra


Audio Reportage

Wetsvoorstel CD&V: Kinderen horen niet thuis in gesloten centra
Brugge, woensdag 5/3/2008. "Kinderen horen niet thuis in gesloten centra zoals De Refuge in Sint-Andries Brugge en daarom moet er op korte termijn een alternatief komen", zegt CD&V-senator Nahima Lanjri, die daartoe een wetsvoorstel in heeft gediend met een alternatief voor de opsluiting van gezinnen met kinderen, namelijk de toewijzing van een coach, meldingsplicht en een overeenkomst met duidelijke afspraken.

Omvang probleem onbekend

Hoeveel minderjarigen de afgelopen jaren werden vastgehouden is niet echt duidelijk. Sommige studies hebben het over 152 kinderen in 2004, 660 kinderen in 2005 en 746 kinderen in 2006. Volgens recente cijfers zouden er momenteel ongeveer een tiental minderjarigen verblijven in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel en hetzelfde aantal in het gesloten centrum in Merksplas. Ook in het gesloten centrum De Refuge in Sint-Andries verblijven soms kinderen.

Ramp

Experts en organisaties zijn het erover eens dat de gevolgen van een opsluiting voor kinderen psychisch rampzalig zijn. Nahima Lanjri vindt dan ook dat de opsluiting van kinderen in de huidige gesloten centra niet kan. Daarmee stelt ze niet in vraag dat er een terugkeer- en verwijderingsbeleid moet worden gevoerd. Integendeel. Dit is immers de logische consequentie van een effectief migratiebeleid en het sluitstuk van een rechtvaardige asielprocedure. De voorkeur gaat bovendien eerst en vooral naar vrijwillige en zelfstandige terugkeer. Vandaag bedraagt het budget voor gedwongen uitwijzingen ongeveer 25 miljoen euro, terwijl dat van de zelfstandige terugkeer nog maar 5 miljoen euro omvat. Omwille van het voorrangsbeleid ten aanzien van zelfstandige terugkeer moet dit budget worden opgetrokken. De werkwijzen in het. Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Zweden en Nederland bewijzen immers dat het anders kan.

Voorstel

Nahima Lanjri wil volwaardige en humane alternatieven voor de opsluiting en stelt daarom voor dat er alvast één alternatief wordt opgestart. Uitgewezen gezinnen met minderjarige kinderen moeten de kans krijgen om een overeenkomst te sluiten met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) met daarin de voorwaarden voor hun terugkeer. In deze overeenkomst wordt de termijn vastgelegd waarbinnen het gezin het land moet verlaten, wordt het adres van verblijf vastgelegd en worden afspraken gemaakt omtrent de meldingsplicht, de toewijzing van een coach, enz.

Wanneer er niettemin manifeste onwil bestaat om het alternatief na te leven of men de overeenkomst niet is nagekomen, moet een verblijf op zeer korte termijn mogelijk blijven in een specifiek gezinsopvangcentrum. Dit is enkel mogelijk als allerlaatste redmiddel en na herhaaldelijke of manifeste onwil.

(FN-Meegedeeld-CD&V)


Meer over Politiek    CD&V    Sint-Andries    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag