Economie

Website over toekomst Schipdonkkanaal gelanceerd


Audio Reportage


Zeebrugge, maandag 3/3/2008. Om de Seine-Schelde-West studie, die van groot belang is voor de toekomst van de haven van Zeebrugge, goed in te leiden, heeft Vlaams minister Hilde Crevits een informatieve website www.seinescheldewest.be op gestart. Het is een eerste stap in de communcatie rond het project. De minister zal op 19 maart ook aanwezig zijn op de eerstvolgende vergadering van de "Klankbordgroep", die in het leven werd geroepen in het kader van het dossier.

Studie

Sinds enkele dagen loopt een studie die nagaat of het Afleidingskanaal van de Leie kan worden ingericht als scheepvaartkanaal. Het nieuwe grotere kanaal zou vanaf de kruising met het kanaal Gent-Brugge te Schipdonk tot aan de achterhaven van Zeebrugge lopen. Het traject is momenteel reeds over een beperkt gedeelte bevaarbaar, maar enkel voor het kleinste type vrachtschepen met een laadvermogen tot 300 ton. Voor het overige vervult het kanaal vooral een afvoerfunctie voor water afkomstig uit het Leiebekken, een functie waarvoor het midden de negentiende eeuw ook gegraven werd.

De lopende studie wordt systematisch opgebouwd en is in volle uitvoering. Op regelmatige basis wordt over de vooruitgang van de studie gerapporteerd in een klankbordgroep, en worden deelresultaten afgetoetst. Deze klankbordgroep is samengesteld uit politieke mandatarissen uit het betrokken gebied en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld. Minister Hilde Crevits zal op de eerstvolgende vergadering aanwezig zijn, om kennis te nemen van heersende bezorgdheden.

Website

Tegelijk werd recent de website www.seinescheldewest.be opgestart, waar elke burger "objectieve informatie" over de aanpak van de studie kan terugvinden. "De studie wordt in alle openheid gevoerd en voor het overige wordt alle mogelijke kennis van zaken in kaart gebracht, wat op termijn tot momenten van inspraak en onderbouwde en gepaste besluitvorming zal leiden," zegt Crevits.

(FN-Meegedeeld-HC)
Meer op www.seinescheldewest.be
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Haven    Zeebrugge    Hilde Crevits    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag