Economie

Vlaamse overheid vraagt niet meer wat ze al weet


Audio Reportage


Nationaal, vrijdag 22/2/2008. De Vlaamse overheid zal burgers en ondernemingen voortaan geen gegevens meer mogen opvragen, die ze zelf al in haar gegevensdatabank beschikbaar heeft. Het mag nogal wiedes lijken, maar de verregaande administratieve vereenvoudiging die de Vlaamse Regering vandaag goedkeurde op voorstel van de Vlaamse ministers Geert Bourgeois (N-VA) en Marino Keulen (Open-VLD) heeft een lang weg achter de rug en kan voor een drastische verlaging van administratieve lasten voor burgers en ondernemingen zorgen.

Om het principe mogelijk te maken is een elektronisch platform uitgebouwd, dat zorgt voor een maximale gegevensdeling tussen de verschillende administraties.

"Dit decreet is het sluitstuk van mijn beleid inzake e-government en administratieve vereenvoudiging," zegt minister Bourgeois. "De informatie die een overheidsadministratie nodig heeft, vraagt ze tot nu toe meestal op bij de burgers en de bedrijven zelf. Maar heel vaak is dat informatie waarover een andere entiteit in de Vlaamse of federale overheid al beschikt. Deze dubbele informatiestroom zullen we voortaan vermijden. Een Vlaamse overheidsdienst zal de gegevens die ze nodig heeft voortaan eerst moeten opvragen bij zogenaamde authentieke gegevensbronnen, zoals het Rijksregister en de Kruispuntbank Ondernemingen of databanken van de onderwijs- of de welzijnssector."

Om ervoor te zorgen dat hierbij de privacy wordt gerespecteerd, komt er een onafhankelijke Vlaamse toezichtscommissie.

"Voor de Vlaamse overheidsdiensten is de eenmalige gegevensopvraging een verplichting, maar even belangrijk is dat ook de gemeenten en provincies op vrijwillige basis klant kunnen worden bij de authentieke gegevensbronnen", aldus Bourgeois, die aangeeft dat het West-Vlaamse provinciebestuur bijna klaar is om in het project mee te stappen.

(FN-Meegedeeld-GB)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Politiek    N-VA    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag