Economie

Unizo De Haan-Wenduine wil overleg met gemeente


De Haan, woensdag 20/2/2008. Volgens Marc Provoost, voorzitter van de lokale UNIZO afdeling De Haan-Wenduine, is er dringend nood is aan structureel overleg tussen de gemeente en de ondernemers. Na een ronde tafel eind 2007, waar de ondernemersprioriteiten voor de komende legislatuur werden opgelijst, bleef het opvallend stil vanwege het gemeentebestuur, en dat vindt Provoost niet echt kunnen.

"Met de ronde tafel wensten wij een aanzet te geven tot een permanente dialoog tussen het gemeentelijke beleid en alle private actoren. In die zin was de organisatie zeer blij met de spontane medewerking van schepen Cattrysse aan het debat. Unizo stelde toen uitdrukkelijk dat het gemeentelijk toeristisch beleid aandacht moet geven aan de ganse gemeente, en daarbinnen rekening moet houden met de specificiteit van elke deelgemeente afzonderlijk."

Ondernemersruimte

Zo is er volgens Unizo meer ruimte nodig om te ondernemen: "in eerste instantie moet een inventaris gemaakt worden van de noden en behoeften van bestaande bedrijven, zowel op vlak van vestiging, herlokalisatie als uitbreiding. Enkel op die manier kan de gemeente haar beleidsplannen effectief maken," zegt Provoost. "De ondernemers vragen daarbij om het principe van het kernversterkend beleid te handhaven. Dat wil zeggen: geen winkelcentra of –dorpen buiten de bestaande handelskernen. Ook willen wij duidelijkheid over de verzanding van de kustbaan en de eventuele ondertunneling."

Toerisme

"Om een doordacht en effectief toeristisch beleid te voeren, is er in eerste instantie nood aan duidelijke doelstellingen. Organiseren en uitvoeren zonder een duidelijke visie is als varen zonder kompas. Concreet willen wij bijvoorbeeld actie rond de oude cinemazaal, die staat te verloederen. Ook over de beschikbare ruimte achter het Electrabel-gebouw moet dringend nagedacht worden. Dit zou in de drukke zomermaanden kunnen aangesproken worden als parking, maar dan moet in eerste instantie ook nagedacht worden over de bestemming, inrichting, ontsluiting en signalisatie," zegt Provoost.

De ondernemers vragen ook om met het toeristisch beleid accenten te leggen die de eigenheid van ee deelgemeentes respecteren. "Zo heeft Wenduine andere behoeften dan Klemskerke en nog andere dan De Haan centrum. Deze moeten vastgelegd worden in de beleidsplannen," vindt Provoost.

Communicatie en inspraak

"Maar alles begint bij structureel overleg tussen de gemeente en de ondernemers en dit best in een georganiseerde vorm. Bij onze voorstelling na de verkiezingen drongen wij aan op een uitgebreid overleg met de Burgemeester, maar voorlopig wachten we nog altijd op een uitnodiging van het gemeentebestuur. We blijven wel geloven in een goede samenwerking, want een gemeente zonder handel en wandel is ten dode opgeschreven. Ondernemers zijn tenslotte het kloppend hart van de gemeente.' besluit voorzitter Provoost.

(FN-Meegedeeld-UNIZO)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Film    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag