Economie

Nachtwinkels: geen alcoholverkoop meer tussen 23.00 en 08.00 uur


Brugge, vrijdag 15/2/2008. De stad Brugge voortaan een tijdslimiet op aan verkoop alcohol in nachtwinkels. Tussen 23.00 en 08.00 uur zullen nachtwinkels in de zomer geen alcohol meer mogen verkopen. Burgemeester Patrick Moenaert legt dit voorstel eind deze maand voor aan de gemeenteraad.

Algemeen probleem

Net als vele andere steden en gemeenten heeft ook Brugge te kampen met diverse vormen van overlast door nachtwinkels die, gevestigd dichtbij uitgaansbuurten, ´s nachts de mogelijkheid bieden tot het kopen van alcohol. De consumptie daarvan in straten en pleinen vormt een alternatief uitgaanscircuit dat veel overlast voor buurtbewoners meebrengt. Die overlast varieert van straatlawaai, zwerfvuil en wildplassen tot het lastigvallen van passanten.

Bovendien is de drempel voor aanschaf van alcohol in nachtwinkels laag : uitbaters van nachtwinkels kunnen en moeten geen controle uitoefenen op de consumptie van de verkochte goederen, zodat ze een veel beperktere verantwoordelijkheid dragen dan de uitbaters van horecazaken. Ook liggen de prijzen merkelijk lager dan in de horeca: belangrijk voor het jonge uitgaanspubliek met een beperkt budget.

Er zijn sterke aanwijzingen dat er sterke alcoholische dranken worden verkocht aan minderjaren. De verkoop van rum, whiskey, wodka en dergelijke aan -18 jarigen is echter bij wet verboden. De jongeren maken vaak zelf "cocktails" van die aangekochte sterke dranken.

De hoge consumptie van dranken uit de nachtwinkels kan ook op weinig begrip rekenen van organisatoren en standhouders van openluchtevenementen die vaststellen dat de site vaak bezaaid ligt met lege flessen uit de nachtwinkels, terwijl zij zelf om veiligheidsredenen vaak werken met plastieken recipiënten.

Het gebrek aan omkadering en controle, de groepsdruk, onervarenheid met alcohol en het niet kennen van de eigen limieten zorgt ervoor dat er op een gevaarlijke en gezondheidsbedreigende manier met alcohol wordt omgegaan.

De Stad organiseerde in het verleden al vele initiatieven, campagnes en begeleidende maatregelen om misbruik van alcohol tegen te gaan: het horecaproject + café, specifieke drugspreventie-initiatieven, begeleidende maatregelen m.b.t. kerstmarkten, voetbal en andere openluchtevenementen. "De ongecontroleerde consumptie van alcohol aangekocht in de nachtwinkels steekt daar fel tegen af en vroeg ook om een aanpak," zegt burgemeester Patrick Moenaert. "Daarom stelt ik aan de gemeenteraad beperkende maatregelen voor: in de periode van 1 mei tot en met 30 september is het verboden om tussen 23 u en 8 u aan het publiek alcoholhoudende dranken te verkopen die niet bestemd zijn voor consumptie ter plaatse in de inrichting, uitbating of haar aanhorigheden.
Het verbod geldt niet ten aanzien van de organisatoren van vergunde evenementen op het openbaar domein, voor wat betreft de verkoop voor consumptie ter plekke aan het deelnemende publiek."

Controle

"Met dit voorstel wordt dus een beperking opgelegd aan de ongecontroleerde verkoop van alcohol. Aan het principe en de openingsuren van de nachtwinkels wordt niet geraakt. Het is enkel de bedoeling om de overlast en de gezondheidsrisico´s vanwege de verkoop van alcohol te gaan beperken. De voorgestelde maatregel moet leiden tot een gezonder uitgaansklimaat, waarin op een verantwoorde manier alcohol verschaft wordt. "

De Lokale Politie zal instaan voor de controle op de naleving van de verordening. Inbreuken worden bestraft: na een formele waarschuwing naar aanleiding van een eerste vastgestelde inbreuk, worden verdere inbreuken gesanctioneerd met een administratieve sluiting van de inrichting/uitbating gedurende één week tot één maand.

Om ook het cliënteel duidelijk te maken dat er een verbod op nachtelijke verkoop van alcohol van kracht is, wordt voorgesteld dat verkooppunten van alcohol die na 23.00 uur geopend zijn, verplicht worden een bord aan te brengen tijdens de maanden mei t/m september waarop men kan lezen dat er geen alcohol verkocht wordt tussen 23.00 en 08.00 uur. Een dergelijk bord wordt eenmalig door de stad aangemaakt en ter beschikking gesteld van de uitbater.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Politiek    Patrick Moenaert    Horeca    Politie en Gerecht    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag