Nieuws uit de Brugse regio

Klacht CD&V tegen machtsvertoon in Bredense gemeenteraad


Audio Reportage


Bredene, dinsdag 5/2/2008. CD&V gemeenteraadslid Gilbert Vanleenhove heeft vandaag aan een klacht ingediend bij provinciegouverneur Paul Breyne om een gemeenteraadsbeslissing van maandag te laten vernietigen. De raadszitting van vorige maandag was volgens CD&V "een donkere dag voor de democratie en de inspraak in Bredene". "Inwoners met een terechte vraag werden gewoon afgeblaft en beslissingen werden doorgedrukt zonder het vereiste advies van de inspraakorganen," zegt raadslid Gilbert Vanleenhove.

"Het begon al vóór de raadszitting. Tijdens het vragenkwartiertje voor het publiek kwam een delegatie van inwoners van Maria-Duyne aan het schepencollege om een onderhoud vragen over het nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan voor hun wijk. Dat werd ze echter pertinent geweigerd door de collegeleden. De bevoegde schepen verwees naar wettelijk voorziene procedures. Na de principiële goedkeuring van het plan zal een periode van openbaar onderzoek lopen. Daar zullen de gegriefde inwoners dan de gelegenheid hebben hun bezwaren officieel in te dienen. Natuurlijk was het dat niet wat de inwoners vroegen. Zij wilden vóór de voorlegging aan de gemeenteraad gewoon eens de gelegenheid krijgen om aan het college hun bezorgdheid kwijt te kunnen. Toen ze daar wat meer op aandrongen werden ze tot hun grote verbouwereerdheid botweg afgeblaft door de burgemeester. Uiteindelijk probeerde de voorzitter van de gemeenteraad, Eddy Gryson, te verzoenen en hij beloofde eens naar de verzuchtingen van de inwoners te komen luisteren," herinnert Vanleenhove zich.

Van kwaad naar erger

"Maar nauwelijks was de gemeenteraadszitting begonnen of er kwam al een nieuw staaltje van machtsvertoon. Voor de plannen die het schepencollege heeft om het Ryckewaertshof-Diezcentrum om te vormen tot thuisbasis voor het vrijzinnig centrum, is volgens de gangbare regelgeving een advies vereist vanwege de culturele raad en vanwege het beheersorgaan 'gemeenschapscentrum'. Die adviezen waren niet formeel gevraagd of gekregen. Normaal kon het agendapunt dan ook niet behandeld worden. Toen ik de meerderheid daarop wees, weigerde het schepencollege deze wettelijk verplichte inspraakmogelijkheid vanwege de adviesorganen te respecteren. Ze drukten meerderheid tegen minderheid hun wil door en beslisten zonder enige inspraak,". zegt Vanleenhove.

Klacht

Omdat de gemeenteraad ten onrechte een beslissing nam, kondigde Gilbert Vanleenhove vandaag aan een klacht te zullen indienen bij de provinciegouverneur om de raadsbeslissing te vernietigen.

(FN-Meegedeeld-CD&V Bredene)
Meer over Politiek    CD&V    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag