Economie

Ruimte voor 17.000 woningen in woonuitbreidingsgebieden


Audio Reportage


West-Vlaanderen, maandag 28/1/2008. Volgens Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD) er er in woonuitbreidingsgebieden in West-Vlaanderen ruimte voor 17.000 nieuwe wooneenheden beschikbaar. Dat antwoordt hij op een vraag van Patrick De Klerck (Open VLD).

"Betaalbaar wonen is een belangrijke beleidsdoelstelling voor de Vlaamse overheid en naast het verlenen van diverse premies om wonen attractiever te maken en de specifieke maatregelen naar de zwakkere groepen in de samenleving, dient er voldoende woonaanbod voorhanden te zijn," zegt Patrick De Klerck. "Hierbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan het aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden. Dit zijn zones die in de gewestplannen werden ingekleurd als toekomstige woongebieden en die in de eerste plaats moeten aangewend worden voor het realiseren van nieuwe woningen. Ik stelde dan ook aan Minister Dirk Van Mechelen de vraag hoe het zit met de woonuitbreidingsgebieden in West-Vlaanderen."

In West-Vlaanderen is er op de Atlas van de woonuitbreidingsgebieden 895 ha woonuitbreidingsgebied volledig te ontwikkelen en 88 ha deels te ontwikkelen. Dit komt overeen met een kleine 20% van het totale pakket voor Vlaanderen. Daarnbaast is er ook nog een vooralsnog niet te ontwikkelen woonuitbreidingsgebied van ongeveer 824 ha. Een voorbeeld van een dergelijke zone is een gebied volledig ge´soleerd gelegen in reservaat- of natuurgebied. Sommige van deze gebieden zijn eventueel deels te ontwikkelen. Deze laatste categorie omvat 772 ha Ó 863 ha. Veel van deze gebieden vergen verder onderzoek.

17,000

"Als we dit vertalen naar bouwmogelijkheden, stellen we vast dat er in volledig te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden 15.495 eenheden aanwezig zijn, en in deels te ontwikkelen zones 1.378. Dat betekent dus 17,000 bouwpercelen die op relatiuef korte termijn vrij kunnen komen, mer extra mogelijkheden voor Brugge en de Kust, waar vaak mensen uit het binnenland woningen opkopen en zo de huizenmarkt uit evenwicht brengen," besluit De Klerck.

(FN-Meegedeeld-PDK)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Ruimtelijke Ordening    Politiek    Open VLD    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag