Nieuws uit de Brugse regio

Groen vzw: AX is niet nodig om problemen op te lossen


Audio Reportage

Groen vzw: AX is niet nodig om problemen op te lossen
Brugge, maandag 21/1/2008. Het politiek compromis tussen Minister Crevits en de drie burgemeesters uit de regio, over de aanleg van de AX, stuit op onbegrip van verschillende milieuorganisaties.

"De weg die het kruispunt De Blauwe Toren zou verbinden met de N49 naar Antwerpen is niet nodig. Stelselmatig worden voor nieuwe autowegentracés te veel vruchtbare landbouwgrond en Vogelrichtlijngebied van het Poldercomplex autowegen ingenomen terwijl met aanpassingen en verbredingen van de bestaande weg en met de bouw van nevenwegen voor o.a. traag landbouwersverkeer, ook een oplossing geboden kan worden aan de gestelde doelstellingen," zegt Erik Ver Eecke van Groen VZW.

Milieu eerst

"Moet men in ons klein wegenvol landje in een klimaat van opwarming en hoge concentraties aan ozon en kankerverwekkend fijn stof niet ophouden met het ontwerpen van nieuwe tracés ? Moet de overheid niet veel meer energie en centen steken in de ontwikkeling van kustvaart op de Westerschelde en goederenverkeer per spoor om op die manier het hinterland van onze havens te bereiken? Het wordt hoogtijd dat men ophoudt met landbouwgrondversnippering en natuurschending," besluit Ver Eecke.

(FN-Meegedeeld-Groen VZW)
Meer over Milieu    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag