Nieuws uit de Brugse regio

Rekenhof achter Brugge inzake grootstedenbeleid


Audio Reportage


Brugge, dinsdag 8/1/2008. In een verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het Rekenhof in een reeks kritische geluiden over het federale grootstedenbeleid vandaag ook "de onterechte uitsluiting van Brugge" bij de selectie van de huisvestingscontracten zwaar op de korrel genomen. Burgemeester Patrick Moenaert gaat in een eerste reactie zelfs verder en pleit onomwonden voor een volledige overheveling van het federale grootstedenbeleid naar de gewesten: "alleen op die manier komt er een einde aan de onrechtvaardige behandeling van de Vlaamse steden", aldus Moenaert.

Het Rekenhof was niet mals voor het federale grootstedenbeleid: "De wijze waarop de federale overheid de steden en gemeenten aanstuurt, is niet altijd consequent... De selectie van de steden en gemeenten en de verdeling van de middelen gebeurden niet transparant. De criteria waren niet steeds relevant. Bovendien werden iet alle gemeenten met dezelfde criteria beoordeeld. In enkele gevallen werden de criteria niet consequent toegepast. Het gevolg daarvan is dat niet steeds de steden en gemeenten werden geselecteerd die, gelet op de doelstellingen van het grootstedenbeleid, het meeste nood hebben aan bijkomende middelen..."

Inzake de zogenaamde huisvestingscontracten zegt het Rekenhof tekstueel: "een onterechte uitsluiting van Brugge in de selectie". Volgens het Rekenhof werd Brugge onterecht uit de eerste selectie geweerd door het gebruik van naar boven afgeronde gegevens voor het inkomenscriterium. "Brugge voldeed ook aan de voorwaarde voor de tweede selectieronde en zou dus bij een correct gebruik van de gegevens tot de uiteindelijke selectie hebben behoord en een huisvestingscontract hebben gekregen."

Staatshervorming

Burgemeester Moenaert vindt dat de kwestie ten gronde moet worden opgelost bij de komende onderhandelingen over de staatshervorming: "daar moet men eindelijk de zaak fundamenteel aanpakken, namelijk door een consequent doorschuiven naar de gewesten van wat nu nog het federale grootstedenbeleid genoemd wordt. De huidige verdeling van de federale dotaties voor het grootstedenbeleid is erg nadelig is voor de Vlaamse steden, zoals onder meer ook al vastgesteld werd door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): Vlaanderen krijgt amper 43% van de totale Belgische pot. En Brugge, met 117.000 inwoners krijgt als derde stad in Vlaanderen en zesde grootste stad van het land helemaal géén geld vanuit het grootstedenbeleid, in tegenstelling tot Mons met 91.000 inwoners, La Louvière met 77.500, Seraing met 61.000 en Oostende met 69.000. Die werd onder de vorige paarse regering en niet zonder enige politieke druk aan het lijstje toegevoegd."

Bovendien lijken de uitgangspunten van het federale grootstedenbeleid voplgens Moenaert al te zeer op de Waalse leest geschoeid, met een zeer zware klemtoon op zgn. kansarmoede-factoren in achtergestelde wijken: "Men baseert zich hiervoor in hoofdzaak op de "Atlas van de kansarmoede" die opgesteld werd door prof. Kesteloot en zijn team: een verdienstelijk werk dat echter door en voor het federale grootstedenbeleid oneigenlijk gebruikt wordt," vindt Moenaert. "Om te beginnen werkt de Atlas van de Kansarmoede met vaak verouderde en niet altijd relevante statistische sectoren. Maar belangrijker: de nieuwe Vlaamse inzichten inzake stedenbeleid, zoals onder meer tot uitdrukking gebracht in het Witboek ,,de Eeuw van de Stad'', pleiten voor een meer globale en positieve benadering van de stad en niet alleen voor een concentratie op de zogenaamde probleemwijken. Bovendien merken nogal wat Vlaamse steden zoals onder meer Brugge en Leuven de keerzijde van succesvolle stadsvernieuwingsprojecten. Ze worden geconfronteerd met sterk gestegen koop- en huurprijzen voor woningen op hun grondgebied, wat nieuwe problemen stelt, speciaal voor de minder begoeden: waar sociale tussenkomsten zoals het leefloon overal in ons land identiek zijn, zijn de effectieve woonkosten in sommige ,,succesvolle'' steden veel duurder, waardoor het resterende ,,leefgeld'' voor de minder begoeden de facto veel minder is. Deze nieuwe elementen, die veel nauwer aansluiten bij de meer recente ontwikkelingen in de Vlaamse steden, worden onvoldoende in rekening gebracht als men zich blijft fixeren op de Atlas van de kansarmoede en de indicatoren van prof. Kesteloot."

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer over Politiek    Patrick Moenaert    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag