Nieuws uit de Brugse regio

Brugse jongereninitiatieven krijgen groen licht


Brugge, zaterdag 15/12/2007. De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor enkele plannen, die het Brugs stadsbestuur koestert inzake het stedenbeleid. De komende jaren wordt ondermeer extra aandacht besteed "ruimte voor jongeren" en speelpleinen. Voor de periode van 2008 tot 2013 zal in Brugge 22 miljoen euro worden uitgetrokken voor het stedenbeleid.

Jongeren

Stadsfuifzaal

Brugge blijft ondermeer gaan voor een stadsfuifzaal aan het Kraanplein, mits de nodige omkadering en noodzakelijke aanpassingswerken voor brandveiligheid en geluidisolatie. De stad ondersteunt ook de haalbaarheidsstudies van Toerisme Vlaanderen voor een project van jeugdtoerisme in de Ezelstraat en van de Cactus voor een concertzaal in de vroegere cinema Liberty in het Zwart Huis. De stad put alvast uit het Stedenfonds voor een betere regeling van de vestiaire en de opvang in de Entrepot en voor een busverbinding om het half uur van station over Markt naar Entrepot, op vrijdag- en zaterdagavond.

Het stadsbestuur kreeg al een concrete offerte van het Concertgebouw voor de invulling van de Lantaarntoren en ook het OCMW en het AZ Sint-Jan zetten reeds principieel het licht op groen voor een nieuwe invulling van het vroegere bejaardenlokaal aan het Astridpark, in het kader van het voorstel "boterhammen in het park". Een werkgroep zal de idee van de Brugse stadspoorten verder onderzoeken en de stad verleende alvast aan 't Salon een toelage voor de aankoop en omvorming van een woonboot tot recreatieruimte.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe beleidsovereenkomst met Vlaanderen gaat over de uitvoering van het speelruimtebeleidsplan dat eerder dit jaar unaniem in de Brugse gemeenteraad werd goedgekeurd. In Brugge zijn er nog zeven zones waar in de onmiddellijke buurt géén speelplein voorzien is, dat wil de stad nu in deze legislatuur wegwerken: voor de aankoop en inrichting van deze zoekzones wordt er nu alvast 1,6 miljoen euro uitgetrokken. Voorts staan er ook belangrijke groenprojecten op stapel: van het Visartpark in Kristus-Koning over Bloemendale en de as van de Oostendse Vaart naar Beisbroek in Sint-Andries tot Maleveld op Sint-Kruis: in totaal voor meer dan 4,8 miljoen euro.

Van de Vlaamse regering kreeg het stadsbestuur te horen dat de reservepot uit de vorige periode nog tot eind 2009 kan aangesproken worden voor investeringswerken.

De rest van de 22 miljoen euro gaat hoofdzakelijk naar Zeebrugge en woonprojecten.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer over Concert    Jongeren    Film    Sint-Andries    Sint-Kruis    Zeebrugge    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag