Nieuws uit de Brugse regio

Kruispunten Legeweg-Bevrijdingslaan en Lissewege ter studie


Audio Reportage


Brugge, vrijdag 28/9/2007. Gisterenavond is op de hoorzitting over het Brugse mobiliteitsplan door Burgemeester Patrick Moenaert bevestigd, dat uit overleg met Minister Hilde Crevits gebleken is, dat de ontbrekende knelpunten op de expressweg N31 ook met spoed verder zullen bestudeerd worden. Het gaat daarbij met name over de Legeweg, de Bevrijdingslaan en de doortocht door Lissewege.

Het Bloemendaelecomité, Groen vzw, Expresweg Veiliger, de Fietsersbond, De SAK's van Sint-Andries en Willibrord en de mensen uit de basisgemeenschappen zijn bijzonder blij met deze vordering.

Het gaat namelijk over het kruispunt van de N31 met de Legeweg, beter gekend als het kruispunt aan het penitentiair complex. Dit kruispunt is de laatste jaren een enorm knelpunt geworden mede door het sluipverkeer die uit Varsenare komt, een gegeven die in de komende jaren met de planning van een enorme nieuwe wijk in Varsenare alleen maar zal toenemen.

Het tweede kruispunt dat ter studie ligt is de Bevrijdingslaan. Daar Brugge een groot deel van het verkeer dat nu nog via de Koning Albertlaan Brugge binnenrijdt in de toekomst via de hoofdinvalsweg van Brugge wil afwikkelen, drong een versnelde realisatie van een ongelijkgrondse kruising ter hoogte van het Waggelwater zich op. Bovendien wordt ook het laatste knelpunt: Lissewege ook meegenomen in de studie. Opmerkelijk, want deze zomer bleek het nog onmogelijk om hier kredieten voor te vinden. Tenslotte wordt onderzocht als de inkokering van de N31 op Sint-Andries alnog mogelijk is.

Voor de financiering wordt gerekende op de pps structuur (publiek private samenwerking) van Via Invest die ook de AX Blauwe Toren-Westkapelle en de verdere ombouw van de N49 zal financieren.

De actiegroepen blijven omwiolle van de sterke stijging van het verkeer met de groeiende haven van Zeebrugge pleiten voor de volledige aanpak van de ontbrekende laatste missing links op de N31:
-aanpak gelijkgrondse kruising van de Legeweg (start open sleuf tot Gistelsesteenweg)
-realisatie voetgangers, en fietsersoversteek aan de Zandstraat (over open sleuf) en ombouw voetgangerstunnel Diksmuidse Heirweg tot fietsers- en voetgangerstunnel, gezien de nabijheid van een tiental scholen een absolute must!
-aanpak gelijkgrondse kruisingen van de Bevrijdingslaan
-aanpak doortocht Lissewege
-bouw van geluidsbermen of geluidsmuren langs alle woonwijken in de doortocht van Sint-Andries, Sint-Michiels en Lissewege

Zij hopen dan ook dat de Brugse coalitie, samen met Minister Crevits en het Provinciebestuur verder werk zal maken van de totale beveiliging van de N31. "Nu verder aarzelen om de N31 grondig aan te pakken zou onbegrijpelijk zijn. Het bewijs is alvast geleverd dat een snelle aanpak mogelijk is," zegt Andries Neirynck van het Bloemendsaelecomité, die merkt dat de versnelling er komt onder druk van de actiegroepen.

(FN-Meegedeeld-BC)
Meer over Politiek    Patrick Moenaert    Sint-Andries    Sint-Michiels    Zeebrugge    Lissewege    Hilde Crevits    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag