Nieuws uit de Brugse regio

50 jaar ruimtevaart en klimaatverandering centraal in Volkssterrenwacht


Audio Reportage

50 jaar ruimtevaart en klimaatverandering centraal in Volkssterrenwacht
Brugge, maandag 17/9/2007. Na de uiterst succesvolle opendeurdagen van het afgelopen weekend, maakt Volkssterrenwacht Beisbroek zich op voor het nieuwe cursusjaar dat binnenkort van start gaat. Er werd een bijzonder ambitieus cursusprogramma opgesteld, waarin iedereen zijn gading kan vinden.

Cursussen

In het werkjaar 2007-2008 worden in de lokalen van Volkssterrenwacht Beisbroek opnieuw een aantal cursussen gegeven. Het aanbod is dermate gevarieerd dat enerzijds zowel jeugd als volwassenen aan hun trekken komen, en anderzijds zowel praktisch als theoretisch ingestelde personen hun gading kunnen vinden. Volkssterrenwacht Beisbroek is dan ook terecht trots om dit jaar een zeer uitgebreid cursuspakket te kunnen aanbieden.

Aan de jeugd is de toekomst

De Jeugdcursus Sterrenkunde en Ruimtevaart is speciaal afgestemd op jongeren van 12 tot 16 jaar en bestaat uit een 16-tal sessies, eventueel aangevuld met praktisch waarnemingswerk. Er wordt uitgegaan van een algemene structuurtekening van het heelal, die in de opeenvolgende hoofdstukken verder wordt uitgediept. Op een aangepaste wijze, maken jongeren kennis met de boeiende wereld van sterrenkunde en ruimtevaart. Hoe werkt een raket en hoe bouw ik er zelf één? Zijn ijsdwergen eetbaar? Wanneer zullen ze leven vinden op Mars? Waar loopt de Melkweg? Star Wars: sprookjes of echte toekomst? En ben jij 's nachts ook bang van zwarte gaten? Het antwoord op deze en veel meer vragen krijg je in deze cursus? Met behulp van foto's, schema's, modellen en videomateriaal geven we duidelijke uitleg en maken we je wegwijs in het heelal. Er is helemaal geen voorkennis nodig om mee te doen!

Jongeren die reeds de beginselen van de sterrenkunde of de ruimtevaart onder de knie hebben, kunnen terecht voor vervolgactiviteiten bij de Jeugdwerkgroep JVS-Vigilia.

Inleidende cursus Sterrenkunde

De Inleidende cursus biedt in zeven lessen een eerste kennismaking met de sterrenkunde. Het is een beschrijvende cursus die geen voorkennis vereist. Er wordt duidelijk gemaakt hoe astronomische waarnemingen geleid hebben tot ons huidig beeld van de opbouw van het heelal. Vertrekkend bij de Aarde, wordt het zonnestelsel (met de zon, planeten, kometen, ...) verkend. Hierbij komt ook een stukje klassieke sterrenkunde aan bod (de bewegingen aan de hemelkoepel van zon, planeten en sterren). In de tweede helft van de cursus verlaten we het zonnestelsel en beschrijven we het leven van een ster. We gaan na hoe sterrenstelsels zijn opgebouwd. Ten slotte worden de verste objecten in het heelal besproken en bespreken we de evolutie van het heelal.
In de cursus Waarnemen voor beginners wordt in vier sessies, verdeeld over evenveel seizoenen, met behulp van een draaibare sterrenkaart, het planetarium en eventueel een verrekijker, de sterrenhemel en de plaats van de sterrenbeelden uitgelegd. Elk van deze sessies wordt dan enige tijd daarna gevolgd door een workshop, waarin de aangeleerde zaken verder worden ingeoefend en uitgediept. Begrippen als ecliptica, hemelevenaar en het zenit worden uit de doeken gedaan. Reeds na één les is men in staat om de Poolster terug te vinden samen met tal van circumpolaire sterrenbeelden. Na het doorlopen van alle zittingen kent men de meest noordelijke sterrenbeelden en zal men verscheidene hemelobjecten kunnen aanwijzen zoals de Orionnevel, de kapstok en het zevengesternte. Uiteraard worden bij ongunstige weersomstandigheden de sessies in het planetarium afgewerkt.

Actualiteit

Er zijn verschillende cursussen voorzien die inspelen op de actualiteit en dit zowel op vlak van sterrenkunde als op vlak van ruimtevaart.
In Actuele onderwerpen uit de Sterrenkunde komt uiteraard de actualiteit aan bod. De cursus gaat uit van een minimale basiskennis sterrenkunde (bijvoorbeeld door eerder al de inleidende cursus sterrenkunde gevolgd te hebben). De onderwerpen zullen inspelen op de actualiteit en liggen nog niet helemaal vast.
In Actuele onderwerpen uit de Ruimtevaart, wordt aandacht besteed aan de actualiteit in de ruimtevaart, zoals de huidige planeetverkenners, paraboolvluchten, toepassingen van satellieten, de huidige status van de Space Shuttle en het I.S.S. De uitleg is steeds aangepast aan het publiek, zodat de cursus geen voorkennis vereist van ruimtevaartprincipes en dus voor iedereen toegankelijk is.

Vijftig jaar ruimtevaart

Omwille van de vijftigste verjaardag van de lancering van Spoetnik I, bieden we dit jaar een nieuwe cursus, Geschiedenis van de Ruimtevaart aan. De lancering van de eerste kunstsatelliet op 4 oktober 1957 wordt veelal aanzien als het begin van het ruimtevaart-tijdperk. We plannen een viertal avonden om de ontwikkeling van de ruimtevaart te overzien. In de eerste twee sessies wordt vooral aandacht besteed aan de bemande ruimtevaart. Op de volgende avonden wordt de evolutie bekeken van weersatellieten, telecommunicatie- en aardobservatie­satellieten, planeetverkenners en ruimte-telescopen.

Klimaatveranderingen

Ook nieuw voor dit jaar: Klimaatveranderingen op Aarde. De laatste tijd is er in de media meer dan gewone aandacht voor dit onderwerp. Er lijken sterke aanwijzingen voor een significante verhoging van de gemiddelde temperatuur op onze planeet. De opwarming van de Aarde wordt aanzien als oorzaak voor globale klimaatveranderingen, dramatische weersverschijnselen, het verkleinen van de poolkappen en het gestaag afsmelten van de gletsjers. De toekomst van flora en fauna en het leven de mens lijken in gevaar. De kernvraag in de discussie is of menselijke activiteiten zorgen voor klimaatveranderingen en onze toekomst bedreigen. In zes sessie belichten we deze polemiek ten gronde. Zo komen de verschillende natuurlijke en menselijke oorzaken voor klimaatswijzigingen aan bod, de fysica van de aardse atmosfeer, het broeikaseffect, meteorologische metingen op de grond en vanuit de ruimte, de evolutie van gasconcentraties in de atmosfeer, paleontologische aanwijzingen voor klimaatswijzigingen, biologische aanwijzingen, historische klimaats­wijzigingen en hun gevolgen op termijn zoals het verdwijnen van diersoorten. Onderzoeksresultaten die in de mediadiscussie slechts oppervlakkig aan bod komen worden belicht in hun wetenschappelijke context. Daarvoor doen we beroep op experts die een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde kijk op de zaak geven.

Inlichtingen en inschrijvingen

Wie meer informatie wil of zich voor een cursus wenst in te schrijven, kan contact op te nemen met de Volkssterrenwacht Beisbroek in de Zeeweg 96, 8200 Brugge hetzij telefonisch 050 39 05 66. Een gedetailleerde beschrijving per cursus is te vinden op de website.

(FN-Meegedeeld-Beisbroek)
Meer op www.beisbroek.be
Contacteren via mail info@beisbroek.be
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag