Nieuws uit de Brugse regio

Regeling kabinetsvergoedingen geschorst door gouverneur


Audio Reportage


Brugge, maandag 20/8/2007. Gouverneur Paul Breyne heeft het gemeenteraadsbesluit over kabinetsvergoedingen geschorst, omdat ze onwettelijk is. De meerderheid van de gemeenteraad besliste op 29 mei 2007 om kabinetsmedewerkers te verlonen op niveau C5. Het toekennen van die hogere wedde werd door gemeenteraadslid Rita Brauwers (Groen!) aangevochten bij de gouverneur, omdat dat een bevorderingsgraad is, waarvoor wettelijk examens moeten afgelegd worden en een einddiploma van een school voor bestuursrecht moet worden voorgelegd. De gouverneur volgt die stelling van Brauwers.

Het Brugse stadsbestuur heeft inmiddels in allerijl beslist de regeling te herzien. Het College van Burgemeester en Schepenen zal nu een technisch aangepast voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.

Raadslid Brauwers reageert verheugd op de beslissing van de gouverneur en hoopt dat er nu een degelijke wettelijke kabinetsvergoeding komt.

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer over Politiek    Groen    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag