Nieuws uit de Brugse regio

GGF wil stad via Ombudsman tot debat dwingen


Audio Reportage

GGF wil stad via Ombudsman tot debat dwingen
Brugge, zaterdag 11/8/2007. Het Groene Gordel Front (GGF) wil de stad Brugge via een klacht bij de Ombudsman tot een gesprek met de milieubeweging dwingen, over de toekomst van het Lappersfortbos. Het feit dat schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem en de rest van het schepencollege niet met de ruimere milieubeweging en het GGF communiceren over verschillende projecten rond het bos is volgens Luc Vanneste onaanvaardbaar. Daarom bereidt hij een symbolische klacht voor bij de Ombudsman van Brugge. Een eerdere klacht werd doo de Ombudsman onontvankelijk verklaard, omdat ze over "tekortkomingen" van de politici handelde. Deze keer zal het GGF de klacht dermate formuleren, dat ze niet kan worden afgewimpeld, zegt Vanneste.

Als Unesco Werelderfgoedstad die Gouden Boomstoeten organiseert, moet Brugge ook op het vlak van bossen tot meer in staat zijn, zegt de vereniging vandaag in een Open Brief. Hier ligt een historische kans voor politici van goede wil om een symbolische daad te stellen en zich aan te sluiten bij de wereldwijde klimaatbeweging.

(FN-Meegedeeld-GGF)

--------------

Integrale tekst Open Brief

Beste Don Patrick, burgemeester van Brugge,

Het is vandaag 5 jaar geleden dat u ons & de Lappersforters bezocht in het bezette Lappersfort. Op die 11de augustus 2002 vierden we juist het feest van één jaar bezetting. U beloofde ons toen redding van het bos. Sindsdien is er veel water door de Reitjes gestroomd en wij willen even vooruitblikken. Daarom schrijven wij u vijf jaar na uw bezoek deze historische bosbrief.

De nieuwe bosminister liet ons recent het volgende weten: "Ik heb uw brief over het bedreigde Lappersfort in Brugge goed ontvangen, waarvoor dank. Uw voorstel tot een onderhoud over de problematiek neem ik zeker en vast in overweging. Toch zou ik mij in de loop van de komende weken nog beter willen inwerken in het dossier, vooraleer hierover een uitspraak of besluit te vormen. Uiteraard wordt U hiervan op de hoogte gehouden. "

Dat stemt ons hoopvol. We blijven duimen voor de rust- en stilteplek die het Lappersfortbos als vredes- & poëziebos kan zijn! 

Laat ons bomen & bossen behouden en planten blijft ons motto. Dus vragen wij u geen kapvergunning toe te kennen!

'Stop met zagen' denkt u misschien (toevallig denken wij dat ook). '7 voetbalvelden (3,5 ha) meer of minder bos in Brugge, wat maakt het uit? Er gaan er elke maand toch al 30 verloren in Vlaanderen. En dan spreken we nog niet van de wereldwijde ontbossing en van alle andere ellende die onze planeet teistert.' Wel, burgemeester, dat denken wij soms ook. Toch blijven we geloven in keerpunten in symbooldossiers. Als in Brugge de goede wil niet voorradig is, waar dan wel? Als Unesco Werelderfgoedstad die gouden boomstoeten organiseert, moet Brugge ook op het vlak van bossen tot meer in staat zijn. Hier ligt een historische kans voor politici van goede wil om een symbolische daad te stellen en zich aan te sluiten bij de wereldwijde klimaatbeweging (cf. Live Earth).

Beste burgemeester van Brugge: de geschiedenis zal het uitwijzen of we er samen uitkomen. Ons plan C blijft in elk geval on line op www.ggf.be ( april 2007). Helaas willen uw schepen van Ruimtelijke Ordening en uw schepencollege niet met ons communiceren. Daarom bereiden wij een symbolische klacht voor bij de ombudsman van Brugge.

Vrienden zijn we na vijf jaar strijd niet geworden, maar moeten we vijanden blijven? Hoe wilt u later in de geschiedenisboeken vermeld worden? Als de met de bijl zwaaiende burgemeester of als de burgemeester die de klik kon maken en bos bos liet blijven? We bieden u onze uitgestoken hand, want in ons verhaal zijn er geen helden of antihelden: alleen mensen van goede wil… ?

God stelde Abraham enkel op de proef en wilde niet echt dat hij zijn zoon Isaac offerde. Ook u hoeft dat lapje zonevreemd bos niet echt te offeren. Er zijn duurzame alternatieven en samen met de bosminister uit eigen streek kunnen we ze zoeken. Mocht het ooit waar zijn dat het Lappersfort een sprookjesbos wordt: het sprookje van de burgemeester die zich als een echte heer gedroeg en het bos redde? We wensen het u toe !

Brugge, 11 augustus 2007

Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland en woordvoerder bosdichters Lappersfort Poets Society
Luc Vanneste, medewoordvoerder Hanzestadcoalitie voor een duurzame & dierbare stad

Meer over Ruimtelijke Ordening    Milieu    Actie    Politiek    Mercedes Van Volcem    Erfgoed    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag