Nieuws uit de Brugse regio

Lot Mercator kan nog alle richtingen uit


Audio Reportage


Oostende, donderdag 12/7/2007. De toekomstperspectieven van het zeilschip Mercator, dat bijna 40 jaar opengesteld was voor bezoek en ook in zijn oorspronkelijke staat onderhouden door de vzw Mercator, is verre van zeker. Sinds 1965 ligt Mercator in het gelijknamig dok in Oostende. Kersvers Vlaams Parlementslid Patrick De Klerck vernam in antwoord op zijn eerste informatieve vraag aan Vlaams Minister-President Kris Peeters

Nood tot behoud

Tussen de jaren 60 en 2000 werd geen overheidssteun meer ontvangen voor het behoud van de Mercator, maar er werden aanvragen ingediend voor het bekomen van premies voor het uitvoeren van de grote restauratiewerken. Sedert het jaar 2000 konden dan ook reeds belangrijke werken uitgevoerd aan de romp en de dekken van het schip, aan de elektrische inrichtingen terwijl vier nieuwe reddingsboten werden gebouwd en nieuwe rondhouten geplaatst. Het schip beschikt nu ook over een volledig stel nieuwe zeilen.

Monument

Het Vlaamse Gewest is een procedure gestart om het, rekening houdend met zijn historische waarde, te beschermen als monument. In dat beschermingsbesluit werd opgenomen dat het schip een gedeelte van het jaar varende moet gehouden worden. Dat vergt echter omvangrijke werken om aan internationale technische en nautische eisen te kunnen voldoen om effectief ook zeereizen te kunnen uitvoeren.

Opties

Vandaar dat aan de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) werd gevraagd een grondige studie uit te voeren naar de mogelijke ontwikkelingsperspectieven van de Mercaror : ofwel het schip aan wal brengen en in situ bewaren, ofwel het schip inzetten voor reizen over korte afstand, ofwel het schip volwaardig maken voor grotere zeereizen.

Uitzonderlijk schip

De Mercator is een gemengd schip, de voorâ€' of fokkemast voert razeilen, de grote mast en de bezaanmast zijn langscheeps getuigd. Razeilen zijn bevestigd aan horizontale rondhouten die men ra’s noemt Razeilen staan doorgaans dwarsscheeps maar zij kunnen georiĂ«nteerd worden naar de richting van de wind. Schoener-zeilen, worden in langscheepse richting gevoerd. Mercator werd ooit gebouwd voor rekening van de Belgische Staat op de scheepswerf Ramage en Ferguson te Leith in Schotland. Het schip voerde normaal 15 zeilen met een totale oppervlakte van ongeveer 1.600 m². Door de aard van het tuig zeilde dit schip het best bij dwarswind. Bij gunstige wind kon het schip 13 knopen lopen.

Zeewaardig maken

Patrick De Klerck: "Ik pleit ervoor om grondig te onderzoeken indien het schip naar de toekomst toe niet ingezet kan worden als “nautische ambassadeur voor Vlaanderen”, een echt Vlaams paradeschip met internationale uitstraling. Het schip is de laatste Vlaamse restant in zijn soort en het zou dan ook zeer spijtig zijn mocht het schip geen Vlaams varend erfgoed worden ! Zeewaardig maken en houden kost heel wat, maar ook aan wal brengen van het schip kan grote en langdurige onderhoudskosten met zich mee zal brengen. Ervaring met ondermeer de Marta in Oostduinkerke toont dat aan. In pleit dan ook voor het weer volwaardig zeewaardig te maken."

(FN-Meegedeeld-PDK)

Meer over Erfgoed    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag