Nieuws uit de Brugse regio

Conditie jongeren slecht maar niet dramatisch


Audio Reportage


Brugge, maandag 25/6/2007. Uit de resultaten van de allereerste FitClass School Challenge blijkt dat jongeren bereid zijn om aan hun conditie te werken mits de nodige begeleiding en sensibilisering. Hun conditie is slecht, maar vooral jongens tussen 17 en 18 jaar zijn zeer gemotiveerd om hun conditie te verbeteren, zo blijkt uit cijfers van de vzw FitClass.

Ook in KTA Brugge

Voor de FitClass School Challenge werden in totaal 5480 jongeren, verspreid over 10 Vlaamse scholen, waaronder het KTA in Brugge, getest op hun conditie. Na het krijgen van de nodige beweegtips en begeleiding werden ze na 10 weken opnieuw getest. Bij meer dan 70% werd een verbetering van hun conditie vastgesteld, bij 37% was de conditie zelfs opmerkelijk verbeterd, zegt voorzitter Yves Van Craenenbroeck.

Hoopgevende resultaten

Uit de resultaten van de FitClass School Challenge blijkt dat de conditie van de jongeren inderdaad ondermaats is. Al slaagde 70% er toch in om zijn conditie met gemiddeld 10% te verbeteren binnen de 10 weken. De helft hiervan verbeterde zijn conditie zelfs met ongeveer 35%. De mate waarin de conditie verbeterd werd, was vooral bij jongens tussen 17 en 18 zeer opmerkelijk. Gemiddeld steeg hun conditie met 17,5 %, terwijl meisjes uit dezelfde leeftijdscategorie met amper 7 % stegen. Individuele opvolging en persoonlijke motivatie zijn daarbij de sleutels tot het succes, geeft Fien De Raet aan...

(FN-Meegedeeld-Fitclass)

Meer op www.fitclass.be
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag